660 miljard

Door Redsandro op donderdag 15 april 2021 13:54 - Reacties (16)
Categorieën: Klimaat, Politiek, Views: 4.272

660 miljard
De energietransitie gaat de belastingbetaler volgens de Volkskrant 500 tot 700 miljard euro kosten. CE Delft beraamde 660 miljard euro.

In Groningen beven de huizen kapot en zitten eigenaren al 10 jaar in de stres.
In Drenthe stonden de jaknikkers midden in dorpen.
We hebben honderd jaar lang grondstoffen rond de Hondsrug ontbonden in fijnstof en CO2, en de lucht in gespoten.

Dat leverde de staat ongeveer 400 miljard euro op.

Hoeveel hebben we er aan overgehouden?

Ongeveer niets. Je kunt dit in zijn geheel wegstrepen tegen de kosten van immigratie.


Energietransitie
Nederland bouwt windparken en zonnevlaktes. Dat sponsoren we samen, met tientallen miljarden aan belastinggeld.

Hoeveel hebben we er aan overgehouden?

Amsterdam zet flinke stappen. Een half miljoen zonnepanelen bijvoorbeeld. De stad wil in 2030 55 procent minder CO2 dan in 1990. Volgens doorberekeningen van CE Delft was de prognose vorig jaar nog 48 procent. Dit jaar is de prognose gedaald naar 37%. Voor 2025 was de ambitie 5% minder, maar de prognose is 5 procent méér.

De grootste oorzaak? Het snel groeiende aantal datacenters. En de piek in het bouwen van deze grootgebruikers van elektriciteit wordt voor 2030 niet verwacht.

In andere provincies zien we het zelfde gebeuren. Bekendste voorbeeld zijn de door belastingbetalers gesponsorde windmolens in de Wieringermeer. Verkocht als flinke stap in de klimaatdoelstellingen. Vervolgens nemen Google, Microsoft en Facebook 100% van deze stroom af, en boekt Nederland dus, ondanks een investering van 660 miljoen, geen enkele vooruitgang op de klimaatdoelstellingen.

Niemand wil die windmolens, of op zijn best NIMBY. De emoties lopen hoog op. Niemand wil ons kleine land opofferen voor complete hectaren aan zonnepark. Experts maken zich zorgen. Bewoners voelen zich onder druk gezet. Zij zouden met hun protest vernieuwing en verduurzaming tegenhouden. Inspraakavonden zijn verkapte informatieavonden, want plannen zijn al compleet uitgedacht voordat de bewoners ervan horen. Kwestie van afvinken zodat kan worden gezegd dat er met de bewoners is gesproken. Als woorden planmatig worden genegeerd, dan volgen daden. In Groningen en Drenthe staan de eerste demonstranten voor de rechter.

Dan heb je nog de idealistische GroenLinks stemmer. Nederland staat al in de top-5 van Europese landen die ontbossing aanjagen. GroenLinks heeft de afgelopen jaren 250 biomassacentrales weten op te tuigen. Groen op papier, maar wat een blamage. Hout produceert twee keer zoveel CO2 als aardgas en ook meer dan kolen. Als we de energieconsumptie in Nederland geheel van biomassa zouden moeten hebben en niet bossen in andere landen laten kappen, dan zou Nederland binnen 12 maanden kaal zijn. "Bomen groeien terug dus is het hernieuwbaar." Als je 10.000 bomen per dag verbrandt, dan moet je per dag 30 jaar wachten tot ze weer terugkomen. Hoe heeft niemand daar serieus bedenkingen bij gehad?

Vervolgens vraagt de politiek zich af waarom steeds minder mensen vertrouwen hebben in het klimaatbeleid, of in de politiek an sich. Laat me niet lachen.


Te laat?
Het klimaat gaat verslechteren. En in de vier minst slechte scenario's moeten we flink meer inzetten op kernenergie. NASA zegt het. Het IPCC zegt het. En Arjen Lubach zegt het.

Laten we gewoon eens beginnen met het bouwen van vier kerncentrales.


FUD
Bedrijven willen geen kerncentrale bouwen omdat het te duur is

Nee, bedrijven willen geen kerncentrale bouwen omdat de overheid een onbetrouwbare van mening veranderende partij is, die vaak op het laatste moment de stop ergens uittrekt. Er moet een duidelijke wens zijn, en er moeten expliciete garanties worden gegeven.

Ten tweede is het niet te duur. De huidige wind- en zonneparken worden gigantisch gesubsidieerd door de belastingbetaler. Dan heb je nog de millieukosten. Er zijn veel meer grondstoffen, bewerkingen en vrachtbewegingen nodig per kWh om windmolens of zonnepanelen neer de zetten. Windmolens gaan vaak 15 jaar mee. Kerncentrales gaan vaak 60 jaar mee. En als laatste de menselijke schade. Volgens beramingen gaat zo'n 9% van de bevolking chronische hinder ondervinden van permanen knipperend licht of geluidsoverlast.

Ten derde mag een goede en realistische oplossing voor het energieprobleem wat kosten.

Kernafval is 100.000 jaar schadelijk

Je hoort het veel politieke partijen zeggen. "Er is nog geen begin van een oplossing voor het kernafvalprobleem." Het getuigt van een zwaar incompetent gebrek aan technisch inzicht. Zo iemand wil je eigenlijk in zijn geheel verhinderen invloed over energieopwekking te hebben. Want je moet het eerlijke verhaal vertellen, en vanuit die eerlijke positie een mening vormen.

Zo is bekend dat uraniumpellets voor kernreactors na het "verbranden" van 4% niet genoeg kritieke massa meer hebben. "Kernafval" bestaat dus voor 4% uit afval. (3% afval en 1% plutonium). 3% van alle "kernafval" is dus echt kernafval.

Je zou dit afval ter plaatse opnieuw kunnen verrijken en opnieuw kunnen gebruiken. Ook weten we al een jaar of 10 dat we dit "kernafval" in de nabije toekomst kunnen bijmengen in een vloeibare zoutreactor, net zoals we bij E10 benzine 10% bio-brandstof bij mengen (alleen doen we dat om andere redenen). Dit "kernafval" is dus eigenlijk prima brandstof dat ligt te wachten op een reactor.

En natuurlijk de oplossing van Finland, die is bezig met een permanent ondergronde opslag - wat mij betreft een slecht idee, maar alsnog een idee - gebaseerd op verouderde kennis. De documentaire Into Infinity is 12 jaar oud maar toch een aanrader om je te realiseren hoe snel inzichten veranderen.

We zijn dus al zeker een decennium in het bezit van het begin van drie oplossingen.

Thorium is de oplossing die nooit komt

Torium is er al. Er draaide een reactor in de VS, en zelfs een testreactor in Nederland(!). Het punt is dat er extreem veel onderzoek nodig is voordat we met zekerheid een moderne implementatie willen neerzetten. De onderzoekskosten voor uranium en plutonium werden gefinancierd door oorlogen en een wapenwedloop. De klimaatverandering voelt minder belangrijk dan een oorlog, dus voelt niemand de noodzaak om deze enorm verbeterde kernenergie 2.0 tot een moderne implementatie te ontwikkelen.

Maar stel je eens voor hoe belangrijk een thoriumreactor zou kunnen zijn. En bedenk je dat we 660 miljard gaan uitgeven aan een poging het klimaat te redden. En kijk eens hoe het nu gaat. Het NRG doet sinds 2015 onderzoek naar Thorium in de testreactor van Putten. Maar ze hebben slechts 5 miljoen gekregen voor een periode van 3 jaar. Deze kernwetenschappers hebben aangegeven dat ze minstens het 10-voudige nodig hebben thorium een serieuze kans te geven. Dat is toch niet te geloven? Ze vragen om 0,01% van het budget om thorium een serieuze kans te geven, maar ze krijgen 0,001% van het klimaatbudget. Dat is zo kortzichtig, alsof wetenschappers in 2015 adviseren om 1% van de pensioenpot (€1400 miljard) in Bitcoin te steken toen deze nog €250 waard was, en dat dan niet doen. Dan hadden we nu €4200 miljard.

Het bouwen van een kerncentrale duurt te lang

Wie zijn schuld is dat? Ze hadden er 10 jaar geleden al kunnen staan. Het punt is dat we de doelstellingen van 2030 niet gaan halen zoals we aan lopen te modderen. Maar voor 2050 kunnen er kerncentrales staan. Vergeet niet dat er elk jaar een land als Duitsland aan netto bevolkingsgroei bijkomt. Die willen ook allemaal energie. Er is maar één realistisch scenario.

Kernenergie nu.
Kernenergie op basis van gesmolten zout straks.
Kernenergie op basis van kernfusie later.

SARS-CoV-2 in 2021 - Het begin van het einde

Door Redsandro op donderdag 31 december 2020 23:01 - Reacties (14)
Categorie: Politiek, Views: 4.752

Zo. Het is de laatste dag van 2020. Een interessant jaar. Weer eens wat anders.

Ik ben ook maar een Jan met de pet. Een Jan met de pet in Azië. In December 2019 kwam ik terug naar Nederland, en hoorde ik de eerste berichten over een dodelijk virus in China. De timing was enigszins verontrustend. Gelukkig leerde ik dat de uitbraken ver van mijn locatiegeschiedenis waren, maar het zet je toch even op scherp.

Eind januari 2020 werd duidelijk hoe ernstig het was. Er vielen doden. Complete miljoenensteden in China werden zonder blikken of blozen in quarantaine geplaatst. Maar het virus was al verspreid. Naar Taiwan, Japan, Thailand, Zuid Korea en de Verenigde Staten. Op 30 januari spreekt de W.H.O. van een pandemie. Maar in Europa zou het niet komen, aldus de lidstaten.

Vervolgens kwam het in februari in Italië, en werd meteen duidelijk hoe ernstig het was. Maar je hoort het de RIVM nog zeggen: "In Nederland zal het waarschijnlijk niet komen. En als het komt, dan zijn we goed voorbereid."

Die februari werd ik tot twee keer toe gebanned van Gathering of Tweakers wegens het verspreiden van angst. Ik corrigeerde - met bronnen - namelijk nieuwsberichten die gedeeld werden, zoals van Nu.nl, die zeiden dat het corona-virus niet erger was dan een stevige griep. Uit frustratie wegens de bans heb ik eind februari een Tweakblog geschreven. Sommige commentaren daaronder zijn met terugwerkende kracht best interessant om te zien:

Covid-19: RIVM's Normalcy Bias

Soms heeft Jan met de pet het goed in de gaten. En zitten de Tweakers met hun commentaar, de GoT-moderators met hun bans, de copy-pasters van Nu.nl, en zelfs het RIVM met die vreselijke Aura "We zagen het in Nederland allemaal niet aankomen" Timen er naast.

Dus nu ben ik nog steeds een Jan met de pet, en ik durf bijna geen openbaar kritiek te hebben. Maar jongens, wat was Nederland weer nóg slechter voorbereid dan waar je stiekem bang voor was zeg. En besluiteloos. En nooit het zekere voor het onzekere durven nemen.

Die mondkapjes zijn een mooi voorbeeld. Gevangen in dit liedje laatst op de NPO:Dan de statistieken van het RIVM. Je hoeft geen Ph.D. te hebben om te begrijpen dat het aantal positieve tests niet zoveel zegt, als je het totaal aantal tests niet weet. Immers, als de testcapaciteit toeneemt, dan zal de hoeveelheid positieve tests ook toenemen.

Ik heb de NOS bij verschillende vragenrondjes gevraagd waarom we het nooit hebben over percentages. Maar daar kwam nooit een antwoord op. De vragen bij "Corona feiten en fabels" waren soms van het niveau likmevestje. Op de NOS wordt steeds het aantal positieve tests genoemd, maar dit geeft toch een onduidelijk beeld als de totale hoeveelheid tests zo variabel is? Dit geeft een beetje de schijn van de mogelijkheid om het publieke sentiment te manipuleren. Het lijkt me sterk dat dit echt gebeurt, maar als je de mensen banger wilt maken, dan doe je gewoon even veel meer tests zodat je kan zeggen dat het aantal positieve tests is toegenomen.

Achteraf publiceert het RIVM de percentages van vorige week. Wanneer ze niet meer interessant zijn, en niemand het er meer over heeft. Kijk je bijvoorbeeld naar de cijfers van het RIVM dan zie je dat er van week 48 op week 49 ongeveer 40.000 tests meer zijn gedaan waardoor er zo'n 8 duizend meer positieve tests zijn gevonden. Maar het percentage positieve tests blijft ongeveer gelijk, iets boven de 11%.

Deze schijn kan je simpelweg tegengaan door altijd de percentages te noemen. In bijvoorbeeld Italië heb je eerlijkere informatie omdat er elke dag ook het percentage wordt genoemd. Per regio.

De tests komen niet op gang. Het beleid is "testen, testen, testen", maar er is niet genoeg testcapaciteit. Daarom zijn de regels zo streng dat zelfs de beschikbare capaciteit onbenut blijft. Nu blijkt dat er allerlei hulp is aangeboden. Allemaal testcapaciteit. Uit eigen land vanuit labs - zoals waar mijn vriendin werkt - die smeken om te helpen in het begin van de crisis. Uit Duitsland. Uit Europa. Zelfs van buiten Europa. Allemaal geweigerd. Het Outbreak Management Team (OMT) liet het economisch belang van hun beroepsgroep zwaar wegen en wilde tests zoveel mogelijk binnenshuis houden, met alle gevolgen van dien.

in Azië zijn er allerlei sneltests. Maar ook dat komt in Nederland niet op gang. Het is verontrustend om te lezen dat er binnen het OMT economische belangen zijn om te wachten op een specifieke sneltest.

Met vaccinaties zijn we het slechtste kindje van de klas. Hoe is het mogelijk dat we steeds beginnen te plannen op het moment dat we het plan nodig hebben? Begin 2020 was de kamer tot twee keer toe tegen een spoeddebat over corona. Dat zette eigenlijk meteen de toon voor heel 2020. Nederland is de vertolking van "We'll cross that bridge when we get there." Vanaf die eerste cruciale weken, tot het beginnen met vaccineren een maand nadat de rest van de wereld dat doet. Een maand waarin er een nieuwe besmettelijkere variant van het SARS-CoV-2 op is gedoken. Een maand, terwijl we 9 maanden geleden hebben gezien wat exponentiële groei is. In twee weken lagen de ziekenhuizen vol.

Deze maand-later-planning is volgens De Jonge "zorgvuldig, veilig en verantwoord". Alsof de landen om ons heen onzorgvuldig, onveilig en onverantwoord vaccineren. Maar later blijkt dat minister De Jonge niet aan een plan B doet. En we voorbereidingen troffen voor plan A, maar nu opeens een plan B moeten hebben.

Na die eerste golf hadden we heel lang de tijd om allerlei scenario's te plannen. Ja nu liep het anders dan we hadden verwacht, zegt het OMT. Maar als je wordt ingehuurd om een enorme crisis te bezweren, dan maak je toch ook alvast een draaiboek voor plan B? Als Jan met de pet denkt dat anticiperen en backup plans belangrijk zijn, waarom doet een team experts dat dan niet?

Goed. Klaar. Vaccinaties zijn daar. Gelukkig. Althans, voor de meeste mensen zal dat pas halverwege 2021 zijn. Maar het wachten is minder vervelend als het niet allemaal zo onbekend is waarop en hoe lang nog. Dan rest mij slechts nog een lichte ontevredenheid bij de effectiviteitspercentages van vaccinaties waarmee gesmeten wordt.

Bij de derde en laatste fase van het testen van een vaccin wil je twee dingen meten. Ten eerste, hoeveel mensen hebben onverwachte bijwerkingen. En ten tweede, hoeveel mensen die in contact zijn gekomen met SARS-CoV-2 krijgen COVID-19 ten opzichte van een controlegroep. Aan de hand daarvan bereken je de effectiviteit. En die laatste percentages worden onmiddellijk in de pers breed uitgedragen. Zo steeg het Pfizer-aandeel na de aankondiging 15%, en op die zelfde dag verkoopt de CEO van Pfizer 62% van zijn aandelen. Het zijn belangrijke percentages, die worden vast heel precies bepaald.

Wat is de steekproefgrootte voor deze groepen? Een jaar of 25 geleden leerde ik op de middelbare school dat de grootte van de groep bij een steekproef zo'n 4000 personen moet omvatten om van enige wetenschappelijke significantie voor de bevolking te kunnen spreken.

Bij een rondleiding door een atoombunker in Berlijn werd me verteld dat deze bunkers gebouwd werden voor minstens 2000 personen, omdat Duitse ambtenaren berekend hadden dat je er bij zo'n populatie van uit kan gaan dat tenminste één van alle soorten beroepen in de groep had zitten die misschien voor langere tijd samen moesten onderduiken.

Later op een HBO afdeling met 10.000 studenten deden we eens een onderzoekje naar de achtergrond van deze groep, en volgens de software waarin we dat deden hadden we minstens 400 mensen nodig om te onderzoeken.

Zo krijg je als Jan met de pet een beetje een gevoel voor steekproeven. Nu gaat het niet om 10.000 studenten, maar om de wereldbevolking. Hoeveel gevallen van COVID-19 moet je voorkómen om een effectiviteitspercentage te kunnen berekenen? Hoeveel gevallen denk je dat er in de vaccinatiegroep en de controlegroep waren?

Het Moderna vaccin bleek 94,5% effectief, zo zei de media. Ik denk dan dat ze een hele grote test- en placebogroep hebben. Zo groot, dat ze 1000 gevallen van SARS-CoV-2 in de placebogroep hadden, en 45 SARS-CoV-2 besmettingen in de vaccingroep. Dan kom je op 94,5% uit, inclusief 1 significant cijfer achter de komma.

Kijk je vervolgens naar het Moderna vaccin FDA approval document, dan spreken ze van 94,5% effectiviteit vanwege "5 COVID-19 cases in the vaccine group and 90 COVID-19 cases in the placebo group." 5 van de 90 is immers 5,5%. 100 - 5,5 = 94,5%. Tja ik weet niet hoor, of je dan tot op één significant cijfer achter de komma dat zo stellig mag zeggen. Voor mijn gevoel had ik dat vroeger op school zo niet mogen uitrekenen. Maar ik kan er naast zitten.

Het Pfizer vaccin FDA approval document spreekt ook van 95% effectief. Want je had "8 COVID-19 cases in the vaccine group compared to 162 COVID-19 cases in the placebo group." 8 besmettingen tegenover 162 besmettingen.

Dat zijn toch best kleine cijfers. Het is niet dat ik ze niet vertrouw, maar ik vind het niet fijn hoe je alleen het feel-good nieuws hoort, zonder enige nuance. Geen experts in de media die het er over hebben. Hoe het beter of slechter kan uitpakken. Of dit acceptabele nummers zijn om goedkeuring op de baseren. Als ik wil weten hoe het zit, dan moet ik zelf in de documenten duiken. En me verbazen dat het om dergelijke kleine cijfers gaat, met zulke grote consequenties.

Verder is het natuurlijk absoluut super dat er nu al meerdere succesvolle vaccins beschikbaar zijn. Ik vind het prachtig, en ik kan niet wachten om hem zelf te mogen testen. Alleen een beetje jammer dat Nederland met hun RIVM- en OMT- professionals uit allerlei relevante disciplines zeiden dat we echt geen vaccin moesten verwachten voor de zomer van 2021, en dat het dan toch President Trump was die gelijk heeft gekregen.

PS - Leuk artikeltje op de Groene.

Web-based batch installer for Windows

Door Redsandro op vrijdag 8 mei 2020 07:34 - Reacties (11)
Categorie: -, Views: 4.141

WindowsRemix was bijna de gallery van Chocolatey geweest.

Geen verhaal, meteen aan de slag? Skip dan naar het stukje "WindowsRemix Software".

Sinds ik nog een klein nerdje was, ben ik in mijn kringen een beetje die go-to guy geworden voor computerproblemen. Later groeide dat uit tot het schoonmaken en verkopen van tweedehands laptops. Als klein nerdje besteed je soms disproportioneel tijd aan (andermans) ellende, omdat je het leuk vind om te doen en om waardering te krijgen. Maar hoe ouder je wordt en hoe minder tijd je hebt, hoe vervelender dat eigenlijk is.

Daarbij begon ik in 1998 (Red Hat Linux 5.1) af en toe Linux te gebruiken. Dual booten. Niet te veel, maar het zaadje was geplant. Vanaf 2005 (Ubuntu Hoary Hedgehog) had ik twee computers naast elkaar met een KVM (waarvan één Windows), en sinds 2010 gebruik ik eigenlijk alleen nog maar Linux.

Maar als je tweedehands computers verkoopt, moet er eigenlijk wel gewoon Windows op staan. Even een schone installatie en wat standaardsoftware erop. En als je gewend bent aan de centrale package manager van Ubuntu, dan is Windows onnodig lastig van software te voorzien.

Ninite

Eerst gebruikte ik Ninite. Maar dat was al snel veel te beperkt. Er stond van alles niet in. Dus ik begon installers van verschillende applicaties te hoarden op een USB-stick, en hield ik voor zover mogelijk een batch-bestandje aan om in ieder geval de apps die ik altijd installeer, silent te installeren.

Chocolatey

In 2012 kwam ik in aanraking met Chocolatey. Dit was erg vet in elkaar gezet. Veel beter dan mijn eigen methode. Ik ging meedoen met de community, overleggen, tips geven, code schrijven, allerlei packages toevoegen, messagen met de hoofdpersonen, en het jaar daarop heb ik met de Amerikaanse ontwikkelaar van Chocolatey gedineerd in Brussel.

Dat was een beetje het hoogtepunt van mijn enthousiasme. Want terwijl ik het moest doen van een klein beetje vrije tijd, merkte ik dat de politiek en meningsverschillen in zo'n community toch heel erg veel tijd kosten. Op een gegeven moment voelde het als 95% discussie, 5% effectieve bijdragen. Ik wilde het allemaal qua usability wat vriendelijker maken, maar alles bleef eigenlijk steken in goldplating en redenaties waar de uitspraak "perfect is the enemy of good" op is gebaseerd. De ontwikkelaar zelf was bezig de enterprise-tak van Chocolatey op te bouwen - wat overigens een prachtig product is geworden, veel van ons hebben als dankje voor de hulp een licentie gekregen - en vond het op dat moment eigenlijk geen prioriteit hebben om de usability aan te pakken.

Het is echt super wat ze neer hebben gezet. Begrijp me niet verkeerd. De ontwikkelaar verdient er inmiddels zijn brood mee. Het is vooral de community - die zich overigens de afgelopen 7 jaar ongetwijfeld heeft ontwikkeld en uitgebreid - en de community edition waar ik mijn les heb geleerd. Ik ben allergisch voor gold plating van triviale functies en eindeloos overleg geworden. Dat straalt ook uit op mijn echte werk met collega's enzo. Een resultaat nu is voor de huidige gebruiker oneindig veel beter dan een theoretisch beter resultaat in de toekomst, en ik heb weinig geduld voor argumenten die het tegengestelde proberen te beweren.

Soms kan je in je ééntje sneller resultaat boeken dan met 10 samenwerkende mensen. Zonder community. Zonder overleg.

WindowsRemix

Dus begon ik in 2013 WindowsRemix. Een website met een grotere selectie aan software dan Ninite. Gebaseerd op een subselectie aan packages van Chocolatey en NuGet. Gebaseerd op ClickOnce-technologie van .NET, zodat je zonder dependencies een installatie kunt uitvoeren. En gebaseerd op Boxstarter, om ClickOnce met Chocolatey en NuGet te verbinden.

Het is een vrije tijd-project die heel langzaam evolueert. Het heeft twee keer een complete rewrite gehad. Ik gebruikte het vooral zelf om laptops leeg te gooien en snel van software te voorzien. En nu is het 2020, 7 jaar later, en wordt het dagelijks door tientallen mensen gebruikt.

Onlangs vroeg de ontwikkelaar van Chocolatey of ik WindowsRemix wilde opensourcen en bij Chocolatey gaan betrekken als een soort nieuwe gallery, tegen betaling. Ik heb nee gezegd. Want ik zie de bui al hangen, dan komt er weer bij elk uurtje code negentien uur aan politiek kijken. En die tijd heb ik niet, ook niet tegen betaling. Ik vind het mooi zoals het is. Af en toe werk ik er een paar avonden aan, en zo houd ik tijd over voor andere onzin als amp.lol.

Boxstarter is inmiddels wel succesvol door Chocolatey ingelijfd.

WindowsRemix Software

De WindowsRemix software pagina is voor tweakers eigenlijk het interessantst.Hier kan je doorheen klikken om te zien wat er zoal is.Als je iets specifieks zoekt, kan je dat in het zoekbalkje intypen zonder op Enter te drukken.Heb je je lijstje compleet, dan klik je op Install Now.Je krijgt dan (in Edge of Internet Explorer) onderaan in beeld de vraag of je Boxstarter wilt starten.Boxstarter voert de nodige Chocolatey of NuGet commando's uit om de packages te installeren.En klaar!

Nu heb ik een bepaalde selectie die ik altijd op laptops uitvoer. Vroeger had ik een geheim truukje om voor mezelf een lijst te bewaren, maar eigenlijk wil iedereen een lijst kunnen bewaren. Dus nu kan je onderaan de lijst bij "Install Now" op het derde knopje (met een icoon van een clipboard) drukken, en je ziet de geheime URL voor die selectie. Niet verder vertellen hoor.

get bunq, it's (not) free

Door Redsandro op zaterdag 11 april 2020 21:42 - Reacties (18)
Categorie: Financiëel, Views: 5.587

In 2015 kon je een rekening openen bij bunq. Je kreeg er zelfs tien! Gratis.

get bunq

In pakweg 2017 introduceerde bunq een abonnementsvorm van €7,99 per maand: bunq premium. Extra veel features, kaarten, Apple Pay (toen het nog nieuw was) en wel 25 rekeningen!

Het originele gratis bunq-account met 10 rekeningen werd vanaf nu bunq more genoemd en kon niet meer worden afgesloten. Nieuwe gebruikers die het premium-abonnement in eerste instantie te duur vonden maar het toch wilden uitproberen, konden het nieuwe bunq free account openen, met één rekening.

Daarnaast kwam er een bunq promo promotie waarbij je gratis een gelimiteerde bunq premium kon krijgen zonder maandelijkse kosten. Dit account kon je openen door een invite te krijgen of je te registreren op black friday.Tevens kwam er bunq joint, zodat je met bijvoorbeeld je partner samen voor €10 in plaats van €16 per maand allebei een volledig bunq account kon krijgen.

Een aantal van ons dachten dat we een juweeltje hadden gevonden door vroeg in te stappen.Echter op 1 april 2020 werden we plots allemaal verrast door de aankondiging dat alle gratis abonnementen per direct werden omgezet naar bunq premium. Per algemene voorwaarden hebben klanten 60 dagen de tijd om hiermee accoord te gaan en hoeven ze dus nog geen abonnementsgeld à €7,99 te betalen. Daarna krijgen ze als bedankje één maand bunq premium gratis.

Ook het bunq joint account (€5 p.p.) wordt per direct omgezet naar 2x bunq premium (€8 p.p).

Gebruikers van de volgende accounts moeten daarmee vanaf 1 juli 2020 ~€8 per maand gaan betalen:
  • Bunq Free (met 1 rekening) €0 -> €8
  • Bunq Promo (met 25 gelimiteerde rekeningen) €0 -> €8
  • Bunq More (met 10 rekeningen en een pinpas) €1 -> €8
  • Bunq Joint (met 25 rekeningen) €5 -> €8
Sommige gebruikers zijn ontevreden met deze wijziging en zoeken een andere bank zonder maandelijkse kosten. Daarom speciaal voor hen, hier de gratis bankwijzer.

Gratis bankwijzer

BankBeheeriDealPay
🏦💰IBANAppWebAPIPayAskNFCAppGooFitGarDGS
N26€0DE✔️✔️Unofficial✖️✖️✖️➕¹🇧🇪✖️✖️✔️
Holvi€0FI✔️✔️PSD2✖️✖️✖️✖️✖️✖️✖️✖️
Monese€0BE✔️➕²✖️✖️✖️✖️➕¹🇧🇪✖️✖️
Revolut€0UK✔️✖️Paid✖️✖️✖️✔️🇧🇪✔️✔️✖️
OpenBank€0ES x2✔️✔️✖️✖️✖️✔️✔️✔️✔️✔️✔️
Moneyou Go€0NL✔️✖️✖️✔️✖️✖️✖️✖️✖️✖️✔️
BNC10€0ES✔️✔️✖️✖️✖️✖️✔️✔️✖️✖️
TransferWise€0BE✔️✔️Custom✖️✖️✖️✔️🇧🇪✔️✖️✖️
Knab Basis€0³NL x5✔️✔️✔️✔️✔️✖️✖️✖️✖️✖️✔️
¹) Mastercard only.
²) Read-only.
³) Na het openen van de rekening meteen downgraden naar Knab Basis.
Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend, fouten in prijzen en teksten zijn voorbehouden. Doe altijd zelf onderzoek.

Deze tabel wordt uptodate gehouden op Gathering of Tweakers. Weet jij nog een andere gratis bank met IBAN-rekening, of klopt er iets niet? Meldt het hier!

Covid-19: RIVM's Normalcy Bias

Door Redsandro op zondag 1 maart 2020 02:55 - Reacties (36)
Categorie: Politiek, Views: 7.472

29 februari 2020

Met toenemende verbazing heb ik moeten aanschouwen hoe laconiek Nederland deze wereldwijde crisis aanpakt. Waar de Bill and Melinda Gates Foundation spreekt van een erg besmettelijke en ook voor jong volwassenen dodelijke epidemie die zich laat vergelijken met de 1918 Spaanse griep (2.3% CFR), hebben we het in Nederland over een griepje (<0.1% CFR) die je niet krijgt als je twee meter afstand tot hoestende mensen houdt.

Level 1: Voorkomen is beter dan genezen

Het is al reeds lange tijd duidelijk is dat dit virus een CFR van tussen de 2 en 3 procent heeft en dus aanzienlijk ernstiger is dan de gemiddelde griep. Terwijl andere landen een reisverbod op China instelden, werd er vanuit Nederland nog op gevlogen. Waar Australië gerepatrieerde burgers in quarantaine plaatste op Christmas Island zo'n 3000 kilometer vanaf het vaste land, had Nederland een beleid van zelf-quarantaine. En ook op Lombardije is geen reisverbod ingesteld, slechts een code geel, die al jaren voor de halve wereld geldt, voor landen als Indonesië, Suriname en Thailand.

Als je midden in een crisis zit met desastreuze gevolgen in landen die eerder met deze uitbraak te maken hadden, dan is een eerste logische gedachte dat het enorm aan te bevelen is om dat actief en desnoods met enige verstoring van het openbare leven te proberen te voorkomen. De mensen om mij heen en ik voelen die discrepantie van een factor 20 tussen de Nederlandse aanpak en de realiteit.

https://tweakers.net/fotoalbum/image/k6ZB8PO3siJs4uMtBQj7wT00.png

Tien dagen geleden waren er 3 corona-patiënten in Italië. Vandaag (op het moment van schrijven ) zijn het er 1128. Alle (op het moment van schrijven) 7 Nederlandse corona-patiënten zijn terug te herleiden naar een bezoek aan Lombardije, en het is plausibel om te denken dat het er over een week 7*27 = 896 kunnen zijn. Dit had voorkomen kunnen worden met een actief daadkrachtig preventief beleid van de zorgplichtdragende autoriteiten. Code oranje of rood. Direct reisverbod van en naar alle besmettingshaarden, en verplicht preventief zelf-quarantaine bij terugkeer. Dit had natuurlijk vanaf 24 februari, toen duidelijk was dat Italië een ongecontroleerde uitbraak zonder patient-zero had, ingesteld moeten worden. Als dat meteen was gebeurd, zoals de meesten van ons intuïtief logisch lijkt, dan had Nederland nog steeds geen corona patiënten.

Want het kan wel. Het andere uiterste. Israel bijvoorbeeld stelt de gezondheid van haar bevolking boven elke andere afweging, en heeft een reisverbod op ondermeer China, Hong-Kong, Thailand, Singapore, Macao, Zuid Korea, Japan en Italië. Daarnaast adviseert ze de bevolking het land niet te verlaten.

Maar nu hebben we ze toch. Nederland heeft voor level 1 gefaald. Level 2: Voorkomen dat het er meer worden.

Level 2: Stop de verspreiding

We hebben een nieuw en onbekend virus dat tot enorme verstoring van de openbare orde leidt in landen die al wat langer patiënten hebben. En we hebben berichten als deze:

Reuters: - New coronavirus spreads more like flu than SARS
In at least in one case, the virus was present even though the patient had no symptoms, confirming concerns that asymptomatic patients could also spread the disease.
Massachusetts Medical Society - Transmission of 2019-nCoV Infection from an Asymptomatic Contact in Germany
The fact that asymptomatic persons are potential sources of 2019-nCoV infection may warrant a reassessment of transmission dynamics of the current outbreak.
Why Covid-19 is more contagious than Sars
The highest virus concentration in the throat swab is found at a time when the symptoms are just beginning. (...) because the feeling of illness is triggered in the lung, where the immune cells are located and the cytokines sound the alarm, the patients become infectious long before they even notice their Covid-19 disease.
Dit is al een maand bekend. Nog voordat we patiënten hadden. Het is gezond Hollands verstand om hier voor de zekerheid rekening mee te houden, en mensen uit besmette gebieden of mensen die in contact zijn geweest met besmette personen preventief in quarantaine te zetten.

Maar het RIVM vindt dat dit niet zo is, en negeert deze belangrijke signalen. Dit is een onbekend virus. Voorkomen is beter dan genezen. De RIVM is nu level 2 aan het falen door met hun normalcy bias iedereen van advies te voorzien, gebaseerd op een veronderstelling waarover geen wetenschappelijke consensus is. Naar aanleiding van de richtlijnen van het RIVM worden nu dit soort mails op ziekenhuizen naar het personeel gestuurd:Straks hebben we dus corona op allerlei ziekenhuisafdelingen. Dit is toch nalatig?

Het lijkt wel alsof er een strategie is om ten eerste zo min mogelijk paniek te zaaien, en ten tweede het maar gecontroleerd te laten gebeuren, zoals je je kind laat spelen bij iemand met waterpokken om er maar van af te zijn. Misschien hebben de slimme dames en heren van het RIVM allang uitgerekend dat het beter is om te genezen dan om te voorkomen. Want het is dat, of ze zijn toch niet zo doeltreffend als we hoopten.

Update 5 maart: Video toegevoegdAnalogieën

Het heeft iets weg van de vluchtelingencrisis in 2014. Iedereen met gezond verstand voorzag het probleem dat er terroristen tussen de vluchtelingen zouden zitten. Volgens de relevante ministeries was daar geen sprake van. Het zouden goedopgeleide tandartsen en apothekers zijn, en er was geen bewijs dat terroristen met de vluchtelingen mee zouden komen. Vervolgens zijn in 2014 - 2016 meer mensen slachtoffer geworden van terroristische aanslagen in Europa dan alle voorgaande jaren.

Je snapte wel wat ze deden, die politici. Natuurlijk weten ze dat dit kan gebeuren. Misschien zelfs dat dit zeer waarschijnlijk was. Maar je kan met Europese normen en waarden niet alle vluchtelingen tegenhouden, en met Europese bureaucratie niet alle vluchtelingen controleren. Hun interne gedachte was misschien: "Ja het zit er dik in dat we ook enkele terroristen binnenlaten, maar we kunnen deze miljoenen vluchtelingen niet preventief in de kou laten staan."

Ik denk dat het RIVM op een zelfde manier een agenda heeft die iets anders is dan wij met zijn allen denken dat ze zouden moeten hebben. Iets in de trend van: Soms kan je als land maar beter even ziek worden en snel uitzieken dan een jaar lang met een rem op de economie proberen het te voorkomen. Ja, daarbij valt collateral damage, maar soms moeten we harde beslissingen nemen.

Als dit geen normalcy bias is, en geen falen, dan is dit een afweging tussen mensenlevens en de economie.

Nalatigheid?

Elke dag zijn er oma's en opa's die hun verjaardag vieren met kinderen en kleinkinderen. Volgens de CFR per leeftijdsgroep hebben zij 15% kans om te overlijden, mocht iemand het hebben meegenomen. Als er familieleden komen te sterven door COVID-19, kunnen we de staat dan gedeeltelijk aansprakelijk stellen wegens nalatigheid?

Reacties op het forum zeggen van niet: Dat gaat nooit gebeuren. Kijk maar naar Q-koorts. Kijk maar naar De Belastingdienst.

Maar het gaat niet om een procentje minder economische groei; hier gaan doden vallen. En de rechter is daar niet geheel ongevoelig voor. Zo is de Nederlandse staat volgens de hoogste rechter "voor 10 procent aansprakelijk" voor de dood van 350 Bosnische mannen in Srebrenica wegens nalatig handelen.

Zet al je onbedenkelijke instructies en ervaringen in de comments, dan hebben we een mooie samenvatting.

Please retweet.Update 3 maart:
quote: NOS
[Het RIVM vindt dat] Nederland het reisadvies naar Noord-Italië moet aanpassen, omdat die plek een belangrijke infectiehaard is.
Dat wisten we exact een week geleden ook al, toen we nog geen besmette patiënten hadden. 8)7
quote: NOS
Noord-Italië code oranje

Reisadvies Update: Ga niet op vakantie naar Noord-Italië. Code oranje.
Too little, too late.

Update 5 maart:
quote: NOS
Opnieuw is in verschillende ziekenhuizen personeel besmet met het coronavirus. Het virus is vastgesteld bij drie medewerkers van ziekenhuizen in Eindhoven, 's-Hertogenbosch en Breda. Gisteren werd bekend dat een medewerker van het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam besmet is.
En nog steeds is de instructie om gewoon aan het werk te gaan als je geen ziekteverschijnselen hebt, ook al ben je in contact geweest met een bewezen besmette patiënt.

Update 7 maart:
quote: NOS
Noord-Italië gedeeltelijk code rood
Update 9 maart:
quote: NOS
Heel Italië reisverbod

Om de uitbraak in te dammen mag niemand meer op pad gaan, behalve als het voor werk is of als het strikt noodzakelijk is. Deze maatregel gold eerst alleen voor delen van Noord-Italië.
quote: NOS
1 dag zonder klachten? Dan mag je uit thuisisolatie

Mensen die zijn besmet met het coronavirus mogen 24 uur nadat hun klachten zijn verdwenen weer naar buiten. Ze hoeven zich ook niet meer te laten testen, meldt het RIVM.
Bovenstaand advies lijkt me weer haaks staan op gezond verstand. Zoals de bronnen die ik eerder in hoofdstukje "Level 2" plaatste aantonen, is er mogelijk sprake van het verspreiden van het virus nadat een patiënt hersteld is. Ik heb deze vraag gesteld aan het RIVM. Daar gaan ze natuurlijk geen antwoord opgeven als er geen gewicht achter de vraag zit, dus please retweet.

Update 10 maart:
quote: NOS
RIVM: 4 procent ziekenhuismedewerkers heeft coronavirus

Bijna 4 procent van de onderzochte medewerkers in een aantal Brabantse ziekenhuizen heeft het coronavirus, meldt het RIVM na een steekproef. "De bevindingen uit het onderzoek ondersteunen het ingezette beleid van afgelopen vrijdag. Wel vraagt het om enkele uitbreidingen." Later vandaag licht het RIVM dit verder toe.


Na de voorsprong van twee weken te hebben verspeeld, beginnen ook de ziekenhuizen de normalcy bias te verlaten. Dit is een goed teken!

Update 11 maart:

Nieuwsuur: Nieuwe inzichten besmettelijkheid coronavirus

Het 8 uur journaal vanavond was ook vrij realistisch. Vandaag heb ik voor het eerst het gevoel dat de boel niet gevaarlijk hard wordt gedownplayed. Jammer dat het nu eigenlijk al te laat is, en dat we over een week totale paniek hebben, vooral omdat het allemaal voorkomen had kunnen worden door twee drie weken geleden goed te luisteren naar het gezonde verstand van mensen die de normalcy bias konden weerstaan.

https://tweakers.net/i/j7zqtHeAQaubmMcozZoNgydfTDc=/f/image/cpo2ocNChL6gadNjSBZXY2Kd.png

Update 12 maart:

NOS: Microbiologen: Informatie RIVM loopt achter en is incompleet

Update 13 maart:
quote: Minister President Rutte
Scholen blijven open
Update 15 maart:
quote: Minister Bruins
Scholen, horeca, sauna's, coffeeshops en seksclubs per direct 3 weken dicht.
Zo, en dan eindelijk nemen we het serieus. Exact 3 weken te laat in vergelijking met het gezonde verstand dat zich vanaf 24 februari begon te ergeren, maar de normalcy bias is nu ingehaald door de realiteit. Dan hoef ik dit blog ook niet meer up te daten.

Update 18 maart: doordat Nederlanders hun verantwoordelijkheid niet nemen gaan een aantal partijen opeens lobbyen voor een totale lockdown. Pak me niet dat volkomen veilige wandelingetje elke dag, waarin ik niemand tegenkom, af. Doe dan een groepsverbod, voor al die onverantwoordelijke feestgangers en park-chillers. Meer dan 3 -> boete.

Update 20 maart:
quote: NOS
Artsen klagen Franse premier en minister van Volksgezondheid aan
Drie artsen hebben een klacht ingediend tegen de Franse premier Edouard Philippe en de voormalig minister van Volksgezondheid Agnès Buzyn. Zij zijn van mening dat ze op de hoogte waren van de ernst van de coronapandemie, maar daar niet voor gewaarschuwd hebben en niet op tijd maatregelen hebben getroffen.

Philippe en Buzyn worden aangeklaagd omdat ze "vrijwillig hebben afgezien van het nemen of stimuleren van maatregelen, waardoor een ramp kan worden bestreden die waarschijnlijk een gevaar voor de veiligheid oplevert". Hierop staat in Frankrijk een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar en een boete van 30.000 euro.

De klacht is in behandeling genomen door het Hof van Justitie van de Republiek. Het is niet bekend wanneer de uitspraak is.
Update 23 maart:
Geen lockdown, wel scherpere corona-maatregelen: Boetes tot 400 euro voor geen afstand houden.
Update 20 april:
quote: NOS
Honderden Nederlanders sluiten zich aan bij massaclaim tegen Tirol

Begin maart wordt er in wintersportplaatsen als Ischgl en Sankt Anton nog volop geskied en gefeest. Later bleek dat in die periode duizenden wintersportgangers er besmet zijn geraakt met corona en het virus daarna door Europa hebben verspreid.

De vraag is nu of er in dat proces strafbare feiten zijn gepleegd. [Er zou] tot op het laatst grote druk zijn uitgeoefend om de liften open te houden[.]

Voor Kolba staat buiten kijf dat er sprake is van nalatigheid.
bron