660 miljard

Door Redsandro op donderdag 15 april 2021 13:54 - Reacties (16)
Categorieën: Klimaat, Politiek, Views: 5.026

660 miljard
De energietransitie gaat de belastingbetaler volgens de Volkskrant 500 tot 700 miljard euro kosten. CE Delft beraamde 660 miljard euro.

In Groningen beven de huizen kapot en zitten eigenaren al 10 jaar in de stres.
In Drenthe stonden de jaknikkers midden in dorpen.
We hebben honderd jaar lang grondstoffen rond de Hondsrug ontbonden in fijnstof en CO2, en de lucht in gespoten.

Dat leverde de staat ongeveer 400 miljard euro op.

Hoeveel hebben we er aan overgehouden?

Ongeveer niets. Je kunt dit in zijn geheel wegstrepen tegen de kosten van immigratie.


Energietransitie
Nederland bouwt windparken en zonnevlaktes. Dat sponsoren we samen, met tientallen miljarden aan belastinggeld.

Hoeveel hebben we er aan overgehouden?

Amsterdam zet flinke stappen. Een half miljoen zonnepanelen bijvoorbeeld. De stad wil in 2030 55 procent minder CO2 dan in 1990. Volgens doorberekeningen van CE Delft was de prognose vorig jaar nog 48 procent. Dit jaar is de prognose gedaald naar 37%. Voor 2025 was de ambitie 5% minder, maar de prognose is 5 procent méér.

De grootste oorzaak? Het snel groeiende aantal datacenters. En de piek in het bouwen van deze grootgebruikers van elektriciteit wordt voor 2030 niet verwacht.

In andere provincies zien we het zelfde gebeuren. Bekendste voorbeeld zijn de door belastingbetalers gesponsorde windmolens in de Wieringermeer. Verkocht als flinke stap in de klimaatdoelstellingen. Vervolgens nemen Google, Microsoft en Facebook 100% van deze stroom af, en boekt Nederland dus, ondanks een investering van 660 miljoen, geen enkele vooruitgang op de klimaatdoelstellingen.

Niemand wil die windmolens, of op zijn best NIMBY. De emoties lopen hoog op. Niemand wil ons kleine land opofferen voor complete hectaren aan zonnepark. Experts maken zich zorgen. Bewoners voelen zich onder druk gezet. Zij zouden met hun protest vernieuwing en verduurzaming tegenhouden. Inspraakavonden zijn verkapte informatieavonden, want plannen zijn al compleet uitgedacht voordat de bewoners ervan horen. Kwestie van afvinken zodat kan worden gezegd dat er met de bewoners is gesproken. Als woorden planmatig worden genegeerd, dan volgen daden. In Groningen en Drenthe staan de eerste demonstranten voor de rechter.

Dan heb je nog de idealistische GroenLinks stemmer. Nederland staat al in de top-5 van Europese landen die ontbossing aanjagen. GroenLinks heeft de afgelopen jaren 250 biomassacentrales weten op te tuigen. Groen op papier, maar wat een blamage. Hout produceert twee keer zoveel CO2 als aardgas en ook meer dan kolen. Als we de energieconsumptie in Nederland geheel van biomassa zouden moeten hebben en niet bossen in andere landen laten kappen, dan zou Nederland binnen 12 maanden kaal zijn. "Bomen groeien terug dus is het hernieuwbaar." Als je 10.000 bomen per dag verbrandt, dan moet je per dag 30 jaar wachten tot ze weer terugkomen. Hoe heeft niemand daar serieus bedenkingen bij gehad?

Vervolgens vraagt de politiek zich af waarom steeds minder mensen vertrouwen hebben in het klimaatbeleid, of in de politiek an sich. Laat me niet lachen.


Te laat?
Het klimaat gaat verslechteren. En in de vier minst slechte scenario's moeten we flink meer inzetten op kernenergie. NASA zegt het. Het IPCC zegt het. En Arjen Lubach zegt het.

Laten we gewoon eens beginnen met het bouwen van vier kerncentrales.


FUD
Bedrijven willen geen kerncentrale bouwen omdat het te duur is

Nee, bedrijven willen geen kerncentrale bouwen omdat de overheid een onbetrouwbare van mening veranderende partij is, die vaak op het laatste moment de stop ergens uittrekt. Er moet een duidelijke wens zijn, en er moeten expliciete garanties worden gegeven.

Ten tweede is het niet te duur. De huidige wind- en zonneparken worden gigantisch gesubsidieerd door de belastingbetaler. Dan heb je nog de millieukosten. Er zijn veel meer grondstoffen, bewerkingen en vrachtbewegingen nodig per kWh om windmolens of zonnepanelen neer de zetten. Windmolens gaan vaak 15 jaar mee. Kerncentrales gaan vaak 60 jaar mee. En als laatste de menselijke schade. Volgens beramingen gaat zo'n 9% van de bevolking chronische hinder ondervinden van permanen knipperend licht of geluidsoverlast.

Ten derde mag een goede en realistische oplossing voor het energieprobleem wat kosten.

Kernafval is 100.000 jaar schadelijk

Je hoort het veel politieke partijen zeggen. "Er is nog geen begin van een oplossing voor het kernafvalprobleem." Het getuigt van een zwaar incompetent gebrek aan technisch inzicht. Zo iemand wil je eigenlijk in zijn geheel verhinderen invloed over energieopwekking te hebben. Want je moet het eerlijke verhaal vertellen, en vanuit die eerlijke positie een mening vormen.

Zo is bekend dat uraniumpellets voor kernreactors na het "verbranden" van 4% niet genoeg kritieke massa meer hebben. "Kernafval" bestaat dus voor 4% uit afval. (3% afval en 1% plutonium). 3% van alle "kernafval" is dus echt kernafval.

Je zou dit afval ter plaatse opnieuw kunnen verrijken en opnieuw kunnen gebruiken. Ook weten we al een jaar of 10 dat we dit "kernafval" in de nabije toekomst kunnen bijmengen in een vloeibare zoutreactor, net zoals we bij E10 benzine 10% bio-brandstof bij mengen (alleen doen we dat om andere redenen). Dit "kernafval" is dus eigenlijk prima brandstof dat ligt te wachten op een reactor.

En natuurlijk de oplossing van Finland, die is bezig met een permanent ondergronde opslag - wat mij betreft een slecht idee, maar alsnog een idee - gebaseerd op verouderde kennis. De documentaire Into Infinity is 12 jaar oud maar toch een aanrader om je te realiseren hoe snel inzichten veranderen.

We zijn dus al zeker een decennium in het bezit van het begin van drie oplossingen.

Thorium is de oplossing die nooit komt

Torium is er al. Er draaide een reactor in de VS, en zelfs een testreactor in Nederland(!). Het punt is dat er extreem veel onderzoek nodig is voordat we met zekerheid een moderne implementatie willen neerzetten. De onderzoekskosten voor uranium en plutonium werden gefinancierd door oorlogen en een wapenwedloop. De klimaatverandering voelt minder belangrijk dan een oorlog, dus voelt niemand de noodzaak om deze enorm verbeterde kernenergie 2.0 tot een moderne implementatie te ontwikkelen.

Maar stel je eens voor hoe belangrijk een thoriumreactor zou kunnen zijn. En bedenk je dat we 660 miljard gaan uitgeven aan een poging het klimaat te redden. En kijk eens hoe het nu gaat. Het NRG doet sinds 2015 onderzoek naar Thorium in de testreactor van Putten. Maar ze hebben slechts 5 miljoen gekregen voor een periode van 3 jaar. Deze kernwetenschappers hebben aangegeven dat ze minstens het 10-voudige nodig hebben thorium een serieuze kans te geven. Dat is toch niet te geloven? Ze vragen om 0,01% van het budget om thorium een serieuze kans te geven, maar ze krijgen 0,001% van het klimaatbudget. Dat is zo kortzichtig, alsof wetenschappers in 2015 adviseren om 1% van de pensioenpot (€1400 miljard) in Bitcoin te steken toen deze nog €250 waard was, en dat dan niet doen. Dan hadden we nu €4200 miljard.

Het bouwen van een kerncentrale duurt te lang

Wie zijn schuld is dat? Ze hadden er 10 jaar geleden al kunnen staan. Het punt is dat we de doelstellingen van 2030 niet gaan halen zoals we aan lopen te modderen. Maar voor 2050 kunnen er kerncentrales staan. Vergeet niet dat er elk jaar een land als Duitsland aan netto bevolkingsgroei bijkomt. Die willen ook allemaal energie. Er is maar één realistisch scenario.

Kernenergie nu.
Kernenergie op basis van gesmolten zout straks.
Kernenergie op basis van kernfusie later.