Anagram van 'diarree'

660 miljard

Door Redsandro op donderdag 15 april 2021 13:54 - Reacties (16)
Categorieën: Klimaat, Politiek, Views: 5.026

660 miljard
De energietransitie gaat de belastingbetaler volgens de Volkskrant 500 tot 700 miljard euro kosten. CE Delft beraamde 660 miljard euro.

In Groningen beven de huizen kapot en zitten eigenaren al 10 jaar in de stres.
In Drenthe stonden de jaknikkers midden in dorpen.
We hebben honderd jaar lang grondstoffen rond de Hondsrug ontbonden in fijnstof en CO2, en de lucht in gespoten.

Dat leverde de staat ongeveer 400 miljard euro op.

Hoeveel hebben we er aan overgehouden?

Ongeveer niets. Je kunt dit in zijn geheel wegstrepen tegen de kosten van immigratie.


Energietransitie
Nederland bouwt windparken en zonnevlaktes. Dat sponsoren we samen, met tientallen miljarden aan belastinggeld.

Hoeveel hebben we er aan overgehouden?

Amsterdam zet flinke stappen. Een half miljoen zonnepanelen bijvoorbeeld. De stad wil in 2030 55 procent minder CO2 dan in 1990. Volgens doorberekeningen van CE Delft was de prognose vorig jaar nog 48 procent. Dit jaar is de prognose gedaald naar 37%. Voor 2025 was de ambitie 5% minder, maar de prognose is 5 procent méér.

De grootste oorzaak? Het snel groeiende aantal datacenters. En de piek in het bouwen van deze grootgebruikers van elektriciteit wordt voor 2030 niet verwacht.

In andere provincies zien we het zelfde gebeuren. Bekendste voorbeeld zijn de door belastingbetalers gesponsorde windmolens in de Wieringermeer. Verkocht als flinke stap in de klimaatdoelstellingen. Vervolgens nemen Google, Microsoft en Facebook 100% van deze stroom af, en boekt Nederland dus, ondanks een investering van 660 miljoen, geen enkele vooruitgang op de klimaatdoelstellingen.

Niemand wil die windmolens, of op zijn best NIMBY. De emoties lopen hoog op. Niemand wil ons kleine land opofferen voor complete hectaren aan zonnepark. Experts maken zich zorgen. Bewoners voelen zich onder druk gezet. Zij zouden met hun protest vernieuwing en verduurzaming tegenhouden. Inspraakavonden zijn verkapte informatieavonden, want plannen zijn al compleet uitgedacht voordat de bewoners ervan horen. Kwestie van afvinken zodat kan worden gezegd dat er met de bewoners is gesproken. Als woorden planmatig worden genegeerd, dan volgen daden. In Groningen en Drenthe staan de eerste demonstranten voor de rechter.

Dan heb je nog de idealistische GroenLinks stemmer. Nederland staat al in de top-5 van Europese landen die ontbossing aanjagen. GroenLinks heeft de afgelopen jaren 250 biomassacentrales weten op te tuigen. Groen op papier, maar wat een blamage. Hout produceert twee keer zoveel CO2 als aardgas en ook meer dan kolen. Als we de energieconsumptie in Nederland geheel van biomassa zouden moeten hebben en niet bossen in andere landen laten kappen, dan zou Nederland binnen 12 maanden kaal zijn. "Bomen groeien terug dus is het hernieuwbaar." Als je 10.000 bomen per dag verbrandt, dan moet je per dag 30 jaar wachten tot ze weer terugkomen. Hoe heeft niemand daar serieus bedenkingen bij gehad?

Vervolgens vraagt de politiek zich af waarom steeds minder mensen vertrouwen hebben in het klimaatbeleid, of in de politiek an sich. Laat me niet lachen.


Te laat?
Het klimaat gaat verslechteren. En in de vier minst slechte scenario's moeten we flink meer inzetten op kernenergie. NASA zegt het. Het IPCC zegt het. En Arjen Lubach zegt het.

Laten we gewoon eens beginnen met het bouwen van vier kerncentrales.


FUD
Bedrijven willen geen kerncentrale bouwen omdat het te duur is

Nee, bedrijven willen geen kerncentrale bouwen omdat de overheid een onbetrouwbare van mening veranderende partij is, die vaak op het laatste moment de stop ergens uittrekt. Er moet een duidelijke wens zijn, en er moeten expliciete garanties worden gegeven.

Ten tweede is het niet te duur. De huidige wind- en zonneparken worden gigantisch gesubsidieerd door de belastingbetaler. Dan heb je nog de millieukosten. Er zijn veel meer grondstoffen, bewerkingen en vrachtbewegingen nodig per kWh om windmolens of zonnepanelen neer de zetten. Windmolens gaan vaak 15 jaar mee. Kerncentrales gaan vaak 60 jaar mee. En als laatste de menselijke schade. Volgens beramingen gaat zo'n 9% van de bevolking chronische hinder ondervinden van permanen knipperend licht of geluidsoverlast.

Ten derde mag een goede en realistische oplossing voor het energieprobleem wat kosten.

Kernafval is 100.000 jaar schadelijk

Je hoort het veel politieke partijen zeggen. "Er is nog geen begin van een oplossing voor het kernafvalprobleem." Het getuigt van een zwaar incompetent gebrek aan technisch inzicht. Zo iemand wil je eigenlijk in zijn geheel verhinderen invloed over energieopwekking te hebben. Want je moet het eerlijke verhaal vertellen, en vanuit die eerlijke positie een mening vormen.

Zo is bekend dat uraniumpellets voor kernreactors na het "verbranden" van 4% niet genoeg kritieke massa meer hebben. "Kernafval" bestaat dus voor 4% uit afval. (3% afval en 1% plutonium). 3% van alle "kernafval" is dus echt kernafval.

Je zou dit afval ter plaatse opnieuw kunnen verrijken en opnieuw kunnen gebruiken. Ook weten we al een jaar of 10 dat we dit "kernafval" in de nabije toekomst kunnen bijmengen in een vloeibare zoutreactor, net zoals we bij E10 benzine 10% bio-brandstof bij mengen (alleen doen we dat om andere redenen). Dit "kernafval" is dus eigenlijk prima brandstof dat ligt te wachten op een reactor.

En natuurlijk de oplossing van Finland, die is bezig met een permanent ondergronde opslag - wat mij betreft een slecht idee, maar alsnog een idee - gebaseerd op verouderde kennis. De documentaire Into Infinity is 12 jaar oud maar toch een aanrader om je te realiseren hoe snel inzichten veranderen.

We zijn dus al zeker een decennium in het bezit van het begin van drie oplossingen.

Thorium is de oplossing die nooit komt

Torium is er al. Er draaide een reactor in de VS, en zelfs een testreactor in Nederland(!). Het punt is dat er extreem veel onderzoek nodig is voordat we met zekerheid een moderne implementatie willen neerzetten. De onderzoekskosten voor uranium en plutonium werden gefinancierd door oorlogen en een wapenwedloop. De klimaatverandering voelt minder belangrijk dan een oorlog, dus voelt niemand de noodzaak om deze enorm verbeterde kernenergie 2.0 tot een moderne implementatie te ontwikkelen.

Maar stel je eens voor hoe belangrijk een thoriumreactor zou kunnen zijn. En bedenk je dat we 660 miljard gaan uitgeven aan een poging het klimaat te redden. En kijk eens hoe het nu gaat. Het NRG doet sinds 2015 onderzoek naar Thorium in de testreactor van Putten. Maar ze hebben slechts 5 miljoen gekregen voor een periode van 3 jaar. Deze kernwetenschappers hebben aangegeven dat ze minstens het 10-voudige nodig hebben thorium een serieuze kans te geven. Dat is toch niet te geloven? Ze vragen om 0,01% van het budget om thorium een serieuze kans te geven, maar ze krijgen 0,001% van het klimaatbudget. Dat is zo kortzichtig, alsof wetenschappers in 2015 adviseren om 1% van de pensioenpot (€1400 miljard) in Bitcoin te steken toen deze nog €250 waard was, en dat dan niet doen. Dan hadden we nu €4200 miljard.

Het bouwen van een kerncentrale duurt te lang

Wie zijn schuld is dat? Ze hadden er 10 jaar geleden al kunnen staan. Het punt is dat we de doelstellingen van 2030 niet gaan halen zoals we aan lopen te modderen. Maar voor 2050 kunnen er kerncentrales staan. Vergeet niet dat er elk jaar een land als Duitsland aan netto bevolkingsgroei bijkomt. Die willen ook allemaal energie. Er is maar één realistisch scenario.

Kernenergie nu.
Kernenergie op basis van gesmolten zout straks.
Kernenergie op basis van kernfusie later.

SARS-CoV-2 in 2021 - Het begin van het einde

Door Redsandro op donderdag 31 december 2020 23:01 - Reacties (14)
Categorie: Politiek, Views: 5.031

Zo. Het is de laatste dag van 2020. Een interessant jaar. Weer eens wat anders.

Ik ben ook maar een Jan met de pet. Een Jan met de pet in Azië. In December 2019 kwam ik terug naar Nederland, en hoorde ik de eerste berichten over een dodelijk virus in China. De timing was enigszins verontrustend. Gelukkig leerde ik dat de uitbraken ver van mijn locatiegeschiedenis waren, maar het zet je toch even op scherp.

Eind januari 2020 werd duidelijk hoe ernstig het was. Er vielen doden. Complete miljoenensteden in China werden zonder blikken of blozen in quarantaine geplaatst. Maar het virus was al verspreid. Naar Taiwan, Japan, Thailand, Zuid Korea en de Verenigde Staten. Op 30 januari spreekt de W.H.O. van een pandemie. Maar in Europa zou het niet komen, aldus de lidstaten.

Vervolgens kwam het in februari in Italië, en werd meteen duidelijk hoe ernstig het was. Maar je hoort het de RIVM nog zeggen: "In Nederland zal het waarschijnlijk niet komen. En als het komt, dan zijn we goed voorbereid."

Die februari werd ik tot twee keer toe gebanned van Gathering of Tweakers wegens het verspreiden van angst. Ik corrigeerde - met bronnen - namelijk nieuwsberichten die gedeeld werden, zoals van Nu.nl, die zeiden dat het corona-virus niet erger was dan een stevige griep. Uit frustratie wegens de bans heb ik eind februari een Tweakblog geschreven. Sommige commentaren daaronder zijn met terugwerkende kracht best interessant om te zien:

Covid-19: RIVM's Normalcy Bias

Soms heeft Jan met de pet het goed in de gaten. En zitten de Tweakers met hun commentaar, de GoT-moderators met hun bans, de copy-pasters van Nu.nl, en zelfs het RIVM met die vreselijke Aura "We zagen het in Nederland allemaal niet aankomen" Timen er naast.

Dus nu ben ik nog steeds een Jan met de pet, en ik durf bijna geen openbaar kritiek te hebben. Maar jongens, wat was Nederland weer nóg slechter voorbereid dan waar je stiekem bang voor was zeg. En besluiteloos. En nooit het zekere voor het onzekere durven nemen.

Die mondkapjes zijn een mooi voorbeeld. Gevangen in dit liedje laatst op de NPO:Dan de statistieken van het RIVM. Je hoeft geen Ph.D. te hebben om te begrijpen dat het aantal positieve tests niet zoveel zegt, als je het totaal aantal tests niet weet. Immers, als de testcapaciteit toeneemt, dan zal de hoeveelheid positieve tests ook toenemen.

Ik heb de NOS bij verschillende vragenrondjes gevraagd waarom we het nooit hebben over percentages. Maar daar kwam nooit een antwoord op. De vragen bij "Corona feiten en fabels" waren soms van het niveau likmevestje. Op de NOS wordt steeds het aantal positieve tests genoemd, maar dit geeft toch een onduidelijk beeld als de totale hoeveelheid tests zo variabel is? Dit geeft een beetje de schijn van de mogelijkheid om het publieke sentiment te manipuleren. Het lijkt me sterk dat dit echt gebeurt, maar als je de mensen banger wilt maken, dan doe je gewoon even veel meer tests zodat je kan zeggen dat het aantal positieve tests is toegenomen.

Achteraf publiceert het RIVM de percentages van vorige week. Wanneer ze niet meer interessant zijn, en niemand het er meer over heeft. Kijk je bijvoorbeeld naar de cijfers van het RIVM dan zie je dat er van week 48 op week 49 ongeveer 40.000 tests meer zijn gedaan waardoor er zo'n 8 duizend meer positieve tests zijn gevonden. Maar het percentage positieve tests blijft ongeveer gelijk, iets boven de 11%.

Deze schijn kan je simpelweg tegengaan door altijd de percentages te noemen. In bijvoorbeeld Italië heb je eerlijkere informatie omdat er elke dag ook het percentage wordt genoemd. Per regio.

De tests komen niet op gang. Het beleid is "testen, testen, testen", maar er is niet genoeg testcapaciteit. Daarom zijn de regels zo streng dat zelfs de beschikbare capaciteit onbenut blijft. Nu blijkt dat er allerlei hulp is aangeboden. Allemaal testcapaciteit. Uit eigen land vanuit labs - zoals waar mijn vriendin werkt - die smeken om te helpen in het begin van de crisis. Uit Duitsland. Uit Europa. Zelfs van buiten Europa. Allemaal geweigerd. Het Outbreak Management Team (OMT) liet het economisch belang van hun beroepsgroep zwaar wegen en wilde tests zoveel mogelijk binnenshuis houden, met alle gevolgen van dien.

in Azië zijn er allerlei sneltests. Maar ook dat komt in Nederland niet op gang. Het is verontrustend om te lezen dat er binnen het OMT economische belangen zijn om te wachten op een specifieke sneltest.

Met vaccinaties zijn we het slechtste kindje van de klas. Hoe is het mogelijk dat we steeds beginnen te plannen op het moment dat we het plan nodig hebben? Begin 2020 was de kamer tot twee keer toe tegen een spoeddebat over corona. Dat zette eigenlijk meteen de toon voor heel 2020. Nederland is de vertolking van "We'll cross that bridge when we get there." Vanaf die eerste cruciale weken, tot het beginnen met vaccineren een maand nadat de rest van de wereld dat doet. Een maand waarin er een nieuwe besmettelijkere variant van het SARS-CoV-2 op is gedoken. Een maand, terwijl we 9 maanden geleden hebben gezien wat exponentiële groei is. In twee weken lagen de ziekenhuizen vol.

Deze maand-later-planning is volgens De Jonge "zorgvuldig, veilig en verantwoord". Alsof de landen om ons heen onzorgvuldig, onveilig en onverantwoord vaccineren. Maar later blijkt dat minister De Jonge niet aan een plan B doet. En we voorbereidingen troffen voor plan A, maar nu opeens een plan B moeten hebben.

Na die eerste golf hadden we heel lang de tijd om allerlei scenario's te plannen. Ja nu liep het anders dan we hadden verwacht, zegt het OMT. Maar als je wordt ingehuurd om een enorme crisis te bezweren, dan maak je toch ook alvast een draaiboek voor plan B? Als Jan met de pet denkt dat anticiperen en backup plans belangrijk zijn, waarom doet een team experts dat dan niet?

Goed. Klaar. Vaccinaties zijn daar. Gelukkig. Althans, voor de meeste mensen zal dat pas halverwege 2021 zijn. Maar het wachten is minder vervelend als het niet allemaal zo onbekend is waarop en hoe lang nog. Dan rest mij slechts nog een lichte ontevredenheid bij de effectiviteitspercentages van vaccinaties waarmee gesmeten wordt.

Bij de derde en laatste fase van het testen van een vaccin wil je twee dingen meten. Ten eerste, hoeveel mensen hebben onverwachte bijwerkingen. En ten tweede, hoeveel mensen die in contact zijn gekomen met SARS-CoV-2 krijgen COVID-19 ten opzichte van een controlegroep. Aan de hand daarvan bereken je de effectiviteit. En die laatste percentages worden onmiddellijk in de pers breed uitgedragen. Zo steeg het Pfizer-aandeel na de aankondiging 15%, en op die zelfde dag verkoopt de CEO van Pfizer 62% van zijn aandelen. Het zijn belangrijke percentages, die worden vast heel precies bepaald.

Wat is de steekproefgrootte voor deze groepen? Een jaar of 25 geleden leerde ik op de middelbare school dat de grootte van de groep bij een steekproef zo'n 4000 personen moet omvatten om van enige wetenschappelijke significantie voor de bevolking te kunnen spreken.

Bij een rondleiding door een atoombunker in Berlijn werd me verteld dat deze bunkers gebouwd werden voor minstens 2000 personen, omdat Duitse ambtenaren berekend hadden dat je er bij zo'n populatie van uit kan gaan dat tenminste één van alle soorten beroepen in de groep had zitten die misschien voor langere tijd samen moesten onderduiken.

Later op een HBO afdeling met 10.000 studenten deden we eens een onderzoekje naar de achtergrond van deze groep, en volgens de software waarin we dat deden hadden we minstens 400 mensen nodig om te onderzoeken.

Zo krijg je als Jan met de pet een beetje een gevoel voor steekproeven. Nu gaat het niet om 10.000 studenten, maar om de wereldbevolking. Hoeveel gevallen van COVID-19 moet je voorkómen om een effectiviteitspercentage te kunnen berekenen? Hoeveel gevallen denk je dat er in de vaccinatiegroep en de controlegroep waren?

Het Moderna vaccin bleek 94,5% effectief, zo zei de media. Ik denk dan dat ze een hele grote test- en placebogroep hebben. Zo groot, dat ze 1000 gevallen van SARS-CoV-2 in de placebogroep hadden, en 45 SARS-CoV-2 besmettingen in de vaccingroep. Dan kom je op 94,5% uit, inclusief 1 significant cijfer achter de komma.

Kijk je vervolgens naar het Moderna vaccin FDA approval document, dan spreken ze van 94,5% effectiviteit vanwege "5 COVID-19 cases in the vaccine group and 90 COVID-19 cases in the placebo group." 5 van de 90 is immers 5,5%. 100 - 5,5 = 94,5%. Tja ik weet niet hoor, of je dan tot op één significant cijfer achter de komma dat zo stellig mag zeggen. Voor mijn gevoel had ik dat vroeger op school zo niet mogen uitrekenen. Maar ik kan er naast zitten.

Het Pfizer vaccin FDA approval document spreekt ook van 95% effectief. Want je had "8 COVID-19 cases in the vaccine group compared to 162 COVID-19 cases in the placebo group." 8 besmettingen tegenover 162 besmettingen.

Dat zijn toch best kleine cijfers. Het is niet dat ik ze niet vertrouw, maar ik vind het niet fijn hoe je alleen het feel-good nieuws hoort, zonder enige nuance. Geen experts in de media die het er over hebben. Hoe het beter of slechter kan uitpakken. Of dit acceptabele nummers zijn om goedkeuring op de baseren. Als ik wil weten hoe het zit, dan moet ik zelf in de documenten duiken. En me verbazen dat het om dergelijke kleine cijfers gaat, met zulke grote consequenties.

Verder is het natuurlijk absoluut super dat er nu al meerdere succesvolle vaccins beschikbaar zijn. Ik vind het prachtig, en ik kan niet wachten om hem zelf te mogen testen. Alleen een beetje jammer dat Nederland met hun RIVM- en OMT- professionals uit allerlei relevante disciplines zeiden dat we echt geen vaccin moesten verwachten voor de zomer van 2021, en dat het dan toch President Trump was die gelijk heeft gekregen.

PS - Leuk artikeltje op de Groene.

Covid-19: RIVM's Normalcy Bias

Door Redsandro op zondag 1 maart 2020 02:55 - Reacties (36)
Categorie: Politiek, Views: 8.258

Update 2021: Lees hierboven wanneer dit artikel geschreven is om het in context te plaatsen. Zie ook deel twee uit december 2020.
29 februari 2020

Met toenemende verbazing heb ik moeten aanschouwen hoe laconiek Nederland deze wereldwijde crisis aanpakt. Waar de Bill and Melinda Gates Foundation spreekt van een erg besmettelijke en ook voor jong volwassenen dodelijke epidemie die zich laat vergelijken met de 1918 Spaanse griep (2.3% CFR), hebben we het in Nederland over een griepje (<0.1% CFR) die je niet krijgt als je twee meter afstand tot hoestende mensen houdt.

Level 1: Voorkomen is beter dan genezen

Het is al reeds lange tijd duidelijk is dat dit virus een CFR van tussen de 2 en 3 procent heeft en dus aanzienlijk ernstiger is dan de gemiddelde griep. Terwijl andere landen een reisverbod op China instelden, werd er vanuit Nederland nog op gevlogen. Waar Australië gerepatrieerde burgers in quarantaine plaatste op Christmas Island zo'n 3000 kilometer vanaf het vaste land, had Nederland een beleid van zelf-quarantaine. En ook op Lombardije is geen reisverbod ingesteld, slechts een code geel, die al jaren voor de halve wereld geldt, voor landen als Indonesië, Suriname en Thailand.

Als je midden in een crisis zit met desastreuze gevolgen in landen die eerder met deze uitbraak te maken hadden, dan is een eerste logische gedachte dat het enorm aan te bevelen is om dat actief en desnoods met enige verstoring van het openbare leven te proberen te voorkomen. De mensen om mij heen en ik voelen die discrepantie van een factor 20 tussen de Nederlandse aanpak en de realiteit.

https://tweakers.net/fotoalbum/image/k6ZB8PO3siJs4uMtBQj7wT00.png

Tien dagen geleden waren er 3 corona-patiënten in Italië. Vandaag (op het moment van schrijven ) zijn het er 1128. Alle (op het moment van schrijven) 7 Nederlandse corona-patiënten zijn terug te herleiden naar een bezoek aan Lombardije, en het is plausibel om te denken dat het er over een week 7*27 = 896 kunnen zijn. Dit had voorkomen kunnen worden met een actief daadkrachtig preventief beleid van de zorgplichtdragende autoriteiten. Code oranje of rood. Direct reisverbod van en naar alle besmettingshaarden, en verplicht preventief zelf-quarantaine bij terugkeer. Dit had natuurlijk vanaf 24 februari, toen duidelijk was dat Italië een ongecontroleerde uitbraak zonder patient-zero had, ingesteld moeten worden. Als dat meteen was gebeurd, zoals de meesten van ons intuïtief logisch lijkt, dan had Nederland nog steeds geen corona patiënten.

Want het kan wel. Het andere uiterste. Israel bijvoorbeeld stelt de gezondheid van haar bevolking boven elke andere afweging, en heeft een reisverbod op ondermeer China, Hong-Kong, Thailand, Singapore, Macao, Zuid Korea, Japan en Italië. Daarnaast adviseert ze de bevolking het land niet te verlaten.

Maar nu hebben we ze toch. Nederland heeft voor level 1 gefaald. Level 2: Voorkomen dat het er meer worden.

Level 2: Stop de verspreiding

We hebben een nieuw en onbekend virus dat tot enorme verstoring van de openbare orde leidt in landen die al wat langer patiënten hebben. En we hebben berichten als deze:

Reuters: - New coronavirus spreads more like flu than SARS
In at least in one case, the virus was present even though the patient had no symptoms, confirming concerns that asymptomatic patients could also spread the disease.
Massachusetts Medical Society - Transmission of 2019-nCoV Infection from an Asymptomatic Contact in Germany
The fact that asymptomatic persons are potential sources of 2019-nCoV infection may warrant a reassessment of transmission dynamics of the current outbreak.
Why Covid-19 is more contagious than Sars
The highest virus concentration in the throat swab is found at a time when the symptoms are just beginning. (...) because the feeling of illness is triggered in the lung, where the immune cells are located and the cytokines sound the alarm, the patients become infectious long before they even notice their Covid-19 disease.
Dit is al een maand bekend. Nog voordat we patiënten hadden. Het is gezond Hollands verstand om hier voor de zekerheid rekening mee te houden, en mensen uit besmette gebieden of mensen die in contact zijn geweest met besmette personen preventief in quarantaine te zetten.

Maar het RIVM vindt dat dit niet zo is, en negeert deze belangrijke signalen. Dit is een onbekend virus. Voorkomen is beter dan genezen. De RIVM is nu level 2 aan het falen door met hun normalcy bias iedereen van advies te voorzien, gebaseerd op een veronderstelling waarover geen wetenschappelijke consensus is. Naar aanleiding van de richtlijnen van het RIVM worden nu dit soort mails op ziekenhuizen naar het personeel gestuurd:Straks hebben we dus corona op allerlei ziekenhuisafdelingen. Dit is toch nalatig?

Het lijkt wel alsof er een strategie is om ten eerste zo min mogelijk paniek te zaaien, en ten tweede het maar gecontroleerd te laten gebeuren, zoals je je kind laat spelen bij iemand met waterpokken om er maar van af te zijn. Misschien hebben de slimme dames en heren van het RIVM allang uitgerekend dat het beter is om te genezen dan om te voorkomen. Want het is dat, of ze zijn toch niet zo doeltreffend als we hoopten.

Update 5 maart: Video toegevoegdAnalogieën

Het heeft iets weg van de vluchtelingencrisis in 2014. Iedereen met gezond verstand voorzag het probleem dat er - logischerwijs dan wel mogelijkerwijs - terroristen tussen de vluchtelingen zouden kunnen zitten. Volgens de relevante ministeries was daar geen sprake van: Het zouden goedopgeleide tandartsen en apothekers zijn, en er was geen bewijs dat terroristen met de vluchtelingen mee zouden komen. Maar - de meeste mensen die hun middelbare school hebben afgemaakt zullen het hardop meezeggen - afwezigheid van bewijs is geen bewijs van afwezigheid. Vervolgens zijn in 2014 - 2016 meer mensen slachtoffer geworden van terroristische aanslagen in Europa dan alle voorgaande jaren.

Je snapte wel wat ze deden, die politici. Natuurlijk weten ze dat dit kan gebeuren. Misschien zelfs dat dit zeer waarschijnlijk was. Maar je kan met Europese normen en waarden niet alle vluchtelingen tegenhouden, en met Europese bureaucratie niet alle vluchtelingen controleren. Hun interne gedachte was misschien: "Ja het zit er dik in dat we ook enkele terroristen binnenlaten, maar we kunnen deze miljoenen vluchtelingen niet preventief in de kou laten staan."

Ik denk dat het RIVM op een zelfde manier een agenda heeft die iets anders is dan wij met zijn allen denken dat ze zouden moeten hebben. Iets in de trend van: Soms kan je als land maar beter even ziek worden en snel uitzieken dan een jaar lang met een rem op de economie proberen het te voorkomen. Ja, daarbij valt collateral damage, maar soms moeten we harde beslissingen nemen.

Als dit geen normalcy bias is, en geen falen, dan is dit een afweging tussen mensenlevens en de economie.

Nalatigheid?

Elke dag zijn er oma's en opa's die hun verjaardag vieren met kinderen en kleinkinderen. Volgens de CFR per leeftijdsgroep hebben zij 15% kans om te overlijden, mocht iemand het hebben meegenomen. Als er familieleden komen te sterven door COVID-19, kunnen we de staat dan gedeeltelijk aansprakelijk stellen wegens nalatigheid?

Reacties op het forum zeggen van niet: Dat gaat nooit gebeuren. Kijk maar naar Q-koorts. Kijk maar naar De Belastingdienst.

Maar het gaat niet om een procentje minder economische groei; hier gaan doden vallen. En de rechter is daar niet geheel ongevoelig voor. Zo is de Nederlandse staat volgens de hoogste rechter "voor 10 procent aansprakelijk" voor de dood van 350 Bosnische mannen in Srebrenica wegens nalatig handelen.

Zet al je onbedenkelijke instructies en ervaringen in de comments, dan hebben we een mooie samenvatting.

Please retweet.Update 3 maart:
quote: NOS
[Het RIVM vindt dat] Nederland het reisadvies naar Noord-Italië moet aanpassen, omdat die plek een belangrijke infectiehaard is.
Dat wisten we exact een week geleden ook al, toen we nog geen besmette patiënten hadden. 8)7
quote: NOS
Noord-Italië code oranje

Reisadvies Update: Ga niet op vakantie naar Noord-Italië. Code oranje.
Too little, too late.

Update 5 maart:
quote: NOS
Opnieuw is in verschillende ziekenhuizen personeel besmet met het coronavirus. Het virus is vastgesteld bij drie medewerkers van ziekenhuizen in Eindhoven, 's-Hertogenbosch en Breda. Gisteren werd bekend dat een medewerker van het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam besmet is.
En nog steeds is de instructie om gewoon aan het werk te gaan als je geen ziekteverschijnselen hebt, ook al ben je in contact geweest met een bewezen besmette patiënt.

Update 7 maart:
quote: NOS
Noord-Italië gedeeltelijk code rood
Update 9 maart:
quote: NOS
Heel Italië reisverbod

Om de uitbraak in te dammen mag niemand meer op pad gaan, behalve als het voor werk is of als het strikt noodzakelijk is. Deze maatregel gold eerst alleen voor delen van Noord-Italië.
quote: NOS
1 dag zonder klachten? Dan mag je uit thuisisolatie

Mensen die zijn besmet met het coronavirus mogen 24 uur nadat hun klachten zijn verdwenen weer naar buiten. Ze hoeven zich ook niet meer te laten testen, meldt het RIVM.
Bovenstaand advies lijkt me weer haaks staan op gezond verstand. Zoals de bronnen die ik eerder in hoofdstukje "Level 2" plaatste aantonen, is er mogelijk sprake van het verspreiden van het virus nadat een patiënt hersteld is. Ik heb deze vraag gesteld aan het RIVM. Daar gaan ze natuurlijk geen antwoord opgeven als er geen gewicht achter de vraag zit, dus please retweet.

Update 10 maart:
quote: NOS
RIVM: 4 procent ziekenhuismedewerkers heeft coronavirus

Bijna 4 procent van de onderzochte medewerkers in een aantal Brabantse ziekenhuizen heeft het coronavirus, meldt het RIVM na een steekproef. "De bevindingen uit het onderzoek ondersteunen het ingezette beleid van afgelopen vrijdag. Wel vraagt het om enkele uitbreidingen." Later vandaag licht het RIVM dit verder toe.


Na de voorsprong van twee weken te hebben verspeeld, beginnen ook de ziekenhuizen de normalcy bias te verlaten. Dit is een goed teken!

Update 11 maart:

Nieuwsuur: Nieuwe inzichten besmettelijkheid coronavirus

Het 8 uur journaal vanavond was ook vrij realistisch. Vandaag heb ik voor het eerst het gevoel dat de boel niet gevaarlijk hard wordt gedownplayed. Jammer dat het nu eigenlijk al te laat is, en dat we over een week totale paniek hebben, vooral omdat het allemaal voorkomen had kunnen worden door twee drie weken geleden goed te luisteren naar het gezonde verstand van mensen die de normalcy bias konden weerstaan.

https://tweakers.net/i/j7zqtHeAQaubmMcozZoNgydfTDc=/f/image/cpo2ocNChL6gadNjSBZXY2Kd.png

Update 12 maart:

NOS: Microbiologen: Informatie RIVM loopt achter en is incompleet

Update 13 maart:
quote: Minister President Rutte
Scholen blijven open
Update 15 maart:
quote: Minister Bruins
Scholen, horeca, sauna's, coffeeshops en seksclubs per direct 3 weken dicht.
Zo, en dan eindelijk nemen we het serieus. Exact 3 weken te laat in vergelijking met het gezonde verstand dat zich vanaf 24 februari begon te ergeren, maar de normalcy bias is nu ingehaald door de realiteit. Dan hoef ik dit blog ook niet meer up te daten.

Update 18 maart: doordat Nederlanders hun verantwoordelijkheid niet nemen gaan een aantal partijen opeens lobbyen voor een totale lockdown. Pak me niet dat volkomen veilige wandelingetje elke dag, waarin ik niemand tegenkom, af. Doe dan een groepsverbod, voor al die onverantwoordelijke feestgangers en park-chillers. Meer dan 3 -> boete.

Update 20 maart:
quote: NOS
Artsen klagen Franse premier en minister van Volksgezondheid aan
Drie artsen hebben een klacht ingediend tegen de Franse premier Edouard Philippe en de voormalig minister van Volksgezondheid Agnès Buzyn. Zij zijn van mening dat ze op de hoogte waren van de ernst van de coronapandemie, maar daar niet voor gewaarschuwd hebben en niet op tijd maatregelen hebben getroffen.

Philippe en Buzyn worden aangeklaagd omdat ze "vrijwillig hebben afgezien van het nemen of stimuleren van maatregelen, waardoor een ramp kan worden bestreden die waarschijnlijk een gevaar voor de veiligheid oplevert". Hierop staat in Frankrijk een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar en een boete van 30.000 euro.

De klacht is in behandeling genomen door het Hof van Justitie van de Republiek. Het is niet bekend wanneer de uitspraak is.
Update 23 maart:
Geen lockdown, wel scherpere corona-maatregelen: Boetes tot 400 euro voor geen afstand houden.
Update 20 april:
quote: NOS
Honderden Nederlanders sluiten zich aan bij massaclaim tegen Tirol

Begin maart wordt er in wintersportplaatsen als Ischgl en Sankt Anton nog volop geskied en gefeest. Later bleek dat in die periode duizenden wintersportgangers er besmet zijn geraakt met corona en het virus daarna door Europa hebben verspreid.

De vraag is nu of er in dat proces strafbare feiten zijn gepleegd. [Er zou] tot op het laatst grote druk zijn uitgeoefend om de liften open te houden[.]

Voor Kolba staat buiten kijf dat er sprake is van nalatigheid.
bron

De subjectiviteit van Google

Door Redsandro op dinsdag 8 oktober 2019 15:19 - Reacties (13)
Categorie: Politiek, Views: 3.747

Ik krijg veel mee van Amerikaanse vrienden aan beide kanten van het politieke spectrum. Het is erg lastig voor te stellen hoe ongelovelijk gepolariseerd de politiek daar is. Veel vriendengroepen zijn gelijkgestemd in hun mening. Althans zo lijkt het. Eén persoon vertelde me te doen alsof ze democratisch is omdat het anders gewoon altijd ruzie is. De sneren en lelijke verhalen zijn ook veel hyperbolischer dan hier. Ik hoor steeds weer gedoe over Google en Youtube vanuit twee perspectieven. Het is door de hyperbolen moeilijk objectief te bekijken, maar er beginnen documenten uit te lekken, rechtzaken worden aangespannen, en getuigen worden gehoord door de senaat, dus begint het drama wat toegangkelijker te worden.

Je hebt vast wel eens gehoord van de uitgelekte plannen van Google om met "machine learning fairness" resultaten van minderheidssituaties te promoten. Het bekendste en waarschijnlijk oudste voorbeeld is het zoeken naar "white couple" op Google Images, en allemaal diversiteit tegen te komen. Op zich grappig, want wie zoekt er nu naar "white couple". Maar langzamerhand escaleert het steeds meer, en gaat het ook steeds meer over de politieke mening van Google.

Verder heb je de youtube CEO die op een in 2018 uitgelekte video beweert dat "misinformatie" bij "laag geinformeerde stemmers" moet worden tegengegaan om een nieuwe 2016 te voorkomen.

Democraten en republikeinen hebben verschillende normen en waarden. In Nederland begrijp je al snel dat alle issues een feitelijk deel en een waardeoordeel hebben. Bij Youtube wordt een mening die ze niet delen steeds vaker bestempeld als misinformatie en gevaarlijk, waardoor video's hieromtrend achter het zelfde filter als sexueel getintte en geweldadige video's verdwijnen.

Een voorbeeld hiervan is het conservatieve kanaal PragerU. Sommige video's zijn tenenkrommend conservatief, anderen zijn best interessant. Een behoorlijke lijst van ook onschuldige video's staat (in de VS) verborgen achter een filter.

PragerU spande onlangs een rechtzaak aan.

Verder heb je allerlei mild tot extreem conservatieve video's die ge-"demonetized" worden door het selectief en onduidelijk toepassen van regels over "hate speech". Een mooi voorbeeld is deze erg interessante reportage over de ellendige situatie van daklozen in Los Angeles.Er wordt geloof ik één keer een positieve mening door een vrijwilliger gegeven over Trump. Demonetized.

En dan nu de recentste ontwikkeling: Steven Crowder. Hij heeft een serie "<controversiële mening> Change My Mind" waar hij unedited en uncut de discussie aangaat met andersdenkenden. Soms erg interessant, soms pijnlijk conservatief, maarja een beetje een moderne versie van de Nederlandse praatprogramma's hebben, alleen dan hebben de gasten meer dan 2 minuten de tijd.

Ik vind de video's erg vermakelijk, ook als ik het totaal oneens ben met de stelling (zoals zijn pro-gun standpunt of zijn "America is the greatest country" standpunt). Het is alsnog prima te kijken, ook als je het oneens bent. In de VS kan dat niet. Je kan niet naar iets kijken waar je het niet mee eens bent. Dan is het "hate speech" waartegen je beschermd moet worden.

Crowder kwam er onlangs achter dat hij geshadowbanned was. Als je in Amerika zocht op "Steven crowder change my mind", kwam je geen enkele video van zijn serie tegen. Alleen video's van mensen die zijn video's bekritiseren. Een week nadat hij kijkers vroeg om dit zelf te testen heeft google het filter aangepast zodat er wel een video van hem verschijnt op de eerste pagina, maar ergens onderaan.Ik heb dit getest door te zoeken op "Steven crowder change my mind" in Nederland met VPN + uitgelogged + incognito: Eerste resultaat is een video van zijn "change my mind" serie. En dan in de USA (VPN + Incognito): 23ste resultaat. Dit is toch duidelijke manipulatie.

Als je bedenkt dat Crowder bijna 4 miljoen volgers had en een verkiezing in Amerika soms met een marge van slechts 80.000 stemmen gewonnen kan worden, dan is dit volgens mij best ernstig. Vooral als je bedenkt hoe boos iedereen op de Russische facebook ads was. Hoewel het volgens sommigen niet de Russen, maar youtube zelf was die (per ongeluk) Clinton dwars zat en de doorslag gaf.

Op linkse blogs lees je dat Crowder constant homofoob ("hatespeech") is, en daarom van Youtube wordt verbannen. Op rechtse blogs lees je dat Crowder in één video een homosexuele journalist heeft genoemd bij de titel die de journalist zichzelf gaf, en wordt dit aangegrepen als legitimatie om zijn complete politieke mening te shadowbannen. Ik weet niet zo goed wat de meest objectieve bron is, maar dit komt in de buurt, alleen gaat het Crowder niet om monetization, maar om de rankings.

Drama, drama. Maar het gebeurt echt. Bij het grootste streamingplatform. Op weg naar de verkiezingen in 2020.
Update
Ik heb de hele senate hearing gekeken zodat jij het niet hoeft te doen. Hier is de highlight:


(Ik kan zover ik weet geen eindtijd instellen, dus je moet zelf na 30 seconden op stop drukken en "badum tsss" erachteran denken.)

Verder deed Dr. Robert Epstein het volgende voorstel:
Congress can quickly end Google's worldwide monopoly on search by declaring Google's massive search index - the database the company uses to generate search results - to be a public commons, accessible by all. Just as in 1956 consent decree forced AT&T to share all its patents.

Een technocratische kijk op het klimaatprobleem

Door Redsandro op dinsdag 26 maart 2019 22:37 - Reacties (22)
Categorie: Politiek, Views: 5.160

Een technocratische kijk op het klimaatprobleem

Terwijl we nu dus een miljard of 5 per jaar gaan investeren in zonnepanelen en windmolens in de hoop om in 2030 voor de helft in groene stroom te zitten, komen er wereldwijd elk jaar meer dan 80 miljoen mensen bij. Dat is ongeveer heel Duitsland. Per jaar. Allemaal mensen die op een gegeven moment ook graag willen autorijden, vliegen, t.v. kijken, en warm douchen.

We zetten de komende 31 jaar in Nederland elk jaar voor 5 miljard 1/31ste stap vooruit, en de wereld doet 5 stappen terug. In 2050 CO2-neutraal. Met ons 17-miljoen 21-miljoen mensen. Voor de 2,5 miljard extra consumenten is niks geregeld.Ondertussen stoken de reeds bestaande bevolkingen van Amerika, Rusland China en India als maar meer fossielen de lucht in. Wat is wijsheid?

Volgens Bjorn Lomborg van denktank Hoover Institution zijn we geneigd ons geld uit te geven aan oplossingen die een goed gevoel geven, maar niet per se een goed idee zijn. Aangewakkerd door wat we op het nieuws zien. Het CNN effect. De besproken punten in de gelinkte tijdcode vertonen overeenkomsten met wat we nu in Europa zien.


"If we could make green energy even cheaper than fossil fuels, everyone would switch. The Chinese, the Indians, the US, Europe, everyone else."

Nuclear saves 1.8 million lives each year
Of je nu gelooft in klimaatverandering of niet; er sterven naar schatting jaarlijks nog altijd 8 miljoen mensen aan luchtverontreiniging. Het is een mondiaal probleem. Voor elke windmolen hier komt er ergens anders een kolencentrale bij. Volgens de NASA is nucleaire energie de enige realistische oplossing voor het wereldwijde energieprobleem. Echter is dat na de rampen in Three Mile Island, Chernobyl en Fukushima praktisch onbespreekbaar. En dan krijg je gekke populistische sprongen als Angela Merkel maakte; prima functionerende kerncentrales worden gesloten - iedereen stemt op haar - en stilzwijgend wordt de kolenconsumptie ter compensatie verdubbeld.

Maar wat veel mensen niet weten is dat er zeer uiteenlopende vormen van kernenergie mogelijk zijn, met een heel ander plaatje. Er zijn vele wegen te bewandelen, en er is één uitzonderlijk goedkope en veilige methode bekend waarbij geen meltdown of gasexplosie kan voorkomen. Dat is de zogenaamde gesmolten zoutreactor met Thorium. Deze geeft een factor 50 minder radioactief afval. Een "conventionele" reactor brandt namelijk minder dan 2 procent van de splijtstof op. Een thoriumreactor brandt bijna alles op. Het kleine beetje afval heeft een halfwaardetijd van 30 jaar, in tegenstelling tot de 24.000 jaar bij een "conventionele" reactor.

Daarnaast kan hij een percentage radioactief afval uit het verleden gebruiken om op te branden, zoals je ook een percentage biobrandstof bij de benzine of diesel kunt mengen.

Critici zeggen dat dit te mooi is om waar te zijn, het zou slechts een theorie zijn die niet haalbaar is. Maar dat klopt niet.

1965: Thorium Molten Salt Aircraft Reactor Experiment (ARE)
In de jaren '60 draaide er een experimentele Thoriumreactor in de VS, voor militaire doeleinden. De militaire operatie stopte vanwege andere prioriteiten. En uiteindelijk is er niet gekozen om deze reactor commercieel in productie te brengen om energie op te wekken. In plaats daarvan koos men voor Uranium- en Plutoniomreactors. Een populaire theorie is dat dit te maken heeft met het idee dat je van Thorium moeilijk atoombommen kan maken, maar het is waarschijnlijker dat tijdens Project Manhattan en andere nucleaire tests voor oorlogsdoeleinden zo ontzettend veel kennis is opgedaan over uranium en plutonium dat schaalvergroting bij Thorium in zou houden dat er weer helemaal opnieuw R&D gedaan moest worden. Ook is het Thoriumproces iets ingewikkelder, hoewel dat ze er niet van weerhield om het al in de jaren '60 voor elkaar te krijgen.

1970 - Thorium Slurry Reactor Experiment
Ook in 1970 was er een succesvolle Thoriumreactor in Nederland (Arnhem) die 1000 kilowatt produceerde. Vrijwel direct werd dit project stopgezet, vermoedelijk omdat dit model niet met het inherent veilige gesmolten zout werkte waardoor het vat onder druk moest staan (en dus net als conventionele reactors kan exploderen). Ik vermoed dat dit experiment niet elders is voortgezet omdat in die tijd onvoldoende interesse was in een reactor die 50 keer minder afval produceerde, om de onderzoekskosten te verantwoorden. In deze tijd deed het milieu er nog niet toe, en was de voorkeur om gewoon nog schaamteloos nieuwe goedkope kolencentrales te bouwen.

2004: Thorium Molten Salt Reactor (Reprise)
Gefrustreerd door het gebrek aan maatschappelijk en politiek draagvlak voor kernenergie heeft de NASA in 2004 alle halve eeuw oude documenten omtrent het Th-MSR ARE bij elkaar gezocht, gedigitaliseerd, en in het publieke domein vrijgegeven. Sindsdien staat het weer een heel klein beetje op de agenda, en zijn mensen als Bill Gates (TerraPower) er mee bezig.

Ex-NASA-medewerker Kirk Sorensen legt het hier uit op de TU Delft:Los van wat kleine startups van private ondernemers als Bill Gates, doen overheden niets. Wat de Thorium MSR echt nodig heeft is serieuze aandacht, en serieuze funding. Sinds kort hebben Nederlandse wetenschappers voor de komende 3 jaar 5 miljoen euro gekregen om in Petten te experimenteren met Thorium. Maar om thorium een serieuze kans te geven is het tienvoudige nodig.

Als je terugdenkt aan die 5 miljard die we per jaar gaan uitgeven, vind ik het pijnlijk dat we deze game changer niet gewoon de funding geven die het nodig heeft. Ze vragen om 0,3% van de dit jaar geraamde 5 miljard. Wat zou je doen als je Civilization speelde? Funding of niet? De politiek doet alsof iemand ze anno 2019 16000 Bitcoins aanbiedt voor €300 per stuk, maar koopt ze niet want ze gelooft niet in Bitcoin.

(Mocht er een politicus meelezen: Een Bitcoin is op dit moment €3500 waard, ook voor de mensen die vier jaar geleden zeiden er niet in te geloven.)

But wait, there's more.

Volgens Sorensen kan je zonder energieverlies de reactor als bijwerking zoet water van zeewater maken. Volgens Copenhagen Atomics, een andere kleine startup, kan je een Thoriumreactor in een zeecontainer bouwen, en hiermee radioactief afval uit het verleden opbranden.

Een thoriumreactor is niet alleen goed voor ons egoïstische zelf, maar je zou hier ook een deel van het ontwikkelingshulpbudget in kunnen steken. Moet je voorstellen dat we een zeecontainer kunnen verschepen naar landen in Afrika, en dat ze daarmee honderd jaar energie en zoet drinkwater krijgen.

De politiek

Een probleem is dat politieke partijen die anderzijds misschien goed bij je passen op dit punt gewoon geen kennis van zaken hebben. Ze leven nog vóór 2004 (toen NASA de onderzoeksdata uit de jaren '60 publiceerde). En lopen dus 15 jaar achter met hun ideeën. Het klimaat is de nieuwe cookiewet. Toen was het nog grappig om de politiek te zien klungelen. Slim bedacht dat we nu op élke website 4 knoppen moeten indrukken, in plaats van dit gewoon in de browser te regelen. Grappig dat we sinds 2018 duizenden websites uit Amerika en Azie niet meer kunnen bekijken door "This content is not available for citizens of the European Union" meldingen. En helemaal hilarisch dat we uiteindelijk een uploadfilter krijgen vanwege incompetente politici en een foute stemknop. Altijd leuk. Alleen dit keer staat de planeet op het spel.

Als Thorium niet serieus als een mogelijkheid met enorme potentie wordt gezien, maar op de zelfde angststapel van "conventionele" kernenergie wordt gegooid, dan is dat echt van de categorie "ik weet niet hoe een magnetron werkt dus ik heb geen magnetron want van in de magnetron opgewarmd voedsel krijg je kanker."

Het jaren '90 partijprogramma

Persoonlijk denk ik dat de juiste stap op dit moment is om het eerlijke verhaal wat meer onder de publieke aandacht te krijgen. Het is schrijnend dat niet één noemenswaardige partij zich durft te branden aan dit onderwerp, en in het beste geval slechts terloops het woord "Thorium" genoemd wordt als een soort buzzwoord in de hoop het onderste restje electoraat uit de kan aan te spreken. Terwijl over andere punten in meerdere paragrafen beargumenteerd wordt waarom een bepaald beleid goed zou zijn.

Zou het niet verfrissend zijn als er op een partijprogramma een modern, realistisch standpunt staat?

"Wij van partij X maken ons zorgen over kernreactors ontworpen in de jaren '60. Onze bezwaren zijn gebaseerd op de (1) langdurige opslag van een (2) grote hoeveelheid gevaarlijke afvalproducten, (3) het onduurzame kenmerk van zeldzaam Uranium, (4) de kans op een meltdown, zoals in Chernobyl, en (5) de kans op explosies, zoals in Fukushima. Ook dit was een ontwerp uit de jaren '60.

We zijn nu een halve eeuw verder. Er is veel veranderd. Het internet is uitgevonden. Iedereen heeft een computer op broekzakformaat. Er beginnen zelfrijdende auto's op de weg te komen. De jongere generatie praat met hun huis, die vervolgens boeken bestelt en een reservering bij een restaurant doet. In Petten wordt geëxperimenteerd met Thorium. Deze techniek heeft aanzienlijke voordelen. Het afval heeft (1) een halfwaardetijd van 30 jaar in plaats van 24000 jaar, er is (2) 50% tot 98% minder afval, (3) Thorium is overvloedig aanwezig, (4) de reactie stopt zichzelf, dus geen meltdowngevaar, en (5) er is geen druk nodig, dus geen explosiegevaar. Per kilowattuur is een Thoriumreactor zo'n 10 keer duurzamer dan windenergie, en 50 keer duurzamer dan zonne-energie.

Wij willen Nederland vandaag nog verduurzamen. Maar de Thorium-optie heeft een enorme potentie voor het wereldenergieprobleem. Als rijk westers land die jarenlang heeft geprofiteerd van het vervuilen van het milieu is het onze plicht te helpen bij de ontwikkeling hiervan. Wij willen dat 0,1% van het BNP naar Thoriumonderzoek gaat.

Als we hier nu op inspelen kan Nederland vooraan staan en geld terugverdienen door het concept weer aan andere landen te verkopen."


Een realistische en vooral wereldwijde kijk op het klimaatvraagstuk is voor mij het belangrijkste criterium om op een partij te stemmen. Een partij die Thorium niet eens noemt doet voor mij niet mee met de verkiezingen.

Denk jij ook dat het verstandig is om wat ruimer te budgetteren voor dit ondergefinancierde onderzoek? Moedig je favoriete partij dan aan om hun standpunten te herzien.

GroenLinks
Vraag ze om hun verouderde en framende standpunten over kernenergie te moderniseren.

Zo schrijven ze:
hoewel de wind blijft waaien en de zon blijft schijnen, raakt uranium onherroepelijk op.
Thorium gaat echter net zo lang mee als de zon. De maan en Mars zitten ook vol met Thorium.
Er is nog geen begin van een oplossing voor giftig kernafval, dat honderdduizenden jaren radioactief blijft.
Dit is onjuist. In 2004 heeft NASA de resultaten van de Thorium testreactor die in de jaren '50 operatief was in het publieke domein gepubliceerd. Sinds dien zijn verschillende wetenschappers en studenten ermee aan de haal gegaan. Er zijn verschillende startups (Copenhagen Atomics, TerraPower) die oud kernafval willen 'opbranden' in Thoriumreactors. Copenhagen Atomics wil bijvoorbeeld reactors op zeecontainerschaal gaan bouwen, en deze vervoeren naar plekken waar radioactief afval opgeslagen ligt om dit te 'neutraliseren'.

Deze presentatie komt uit 2011, waarin wordt gesteld dat afgewerkt uranium met 98% (!!!) in volume kan slinken, en daarna nog 300 jaar in plaats van 100.000 jaar radioactief is.GroenLinks loopt met haar ooit goed bedoelde maar nooit geüpdatete standpunt dus zeker 8 jaar achter. In deze tijd van klimaatproblemen en energietransitie is het belangrijker dan ooit om dit te herzien.
Kernrampen zoals in 2011 in Japan laten op tragische wijze zien dat er veiligheidsrisico’s aan kernenergie kleven.
Hoewel een Thorium-reactor geen van de problemen van de Fukushima reactors zal vertonen, is enige duiding hier wel op zijn plaats om het CNN-effect* tegen te gaan: Er was een ramp in 2011. Er zijn bijna 20.000 mensen verdronken of vermist. Bij het Fukushima-ongeluk is 1 persoon omgekomen, en van de 45.000 rampbestrijders is 1 persoon ziek geworden. Het is afwachten wat de toekomst brengt, maar voorlopig is het hoogst gemeten stralingsniveau in Fukushima city 0.06 mSv per dag. Op sommige stranden in Brazilië is de natuurlijke achtegrondstraling 0.12 mSv per dag. Er zijn resorts die door reumapatienten speciaal worden bezocht vanwege deze kenmerken.

Het grote drama is hier de natuurramp, en die houd je niet tegen.

*) CNN-effect: Bepaalde problemen en klimaatideeën scoren goed in het nieuws omdat ze een emotioneel effect op de kijker hebben. Deze punten zijn vervolgens populair bij politici die zoveel mogelijk kiezers willen aanspreken. Je ziet dan matig gekozen doch politiek verdienstelijke uitspraken of investeringen gebeuren.
Wind- en zonne-energie leveren meer stroom op (..) en geven ons een schoner milieu.
Dit is niet langer juist. Thorium ruimt ons bestaande afval op, en moet je eens zien hoeveel staal er gedolven moet worden per KwH in windmolens:

https://static1.squarespace.com/static/56a45d683b0be33df885def6/t/594c36c436e5d3d379678f8d/1498166987979/?format=500w

Partij van de Arbeid
Ook het standpunt van de PvdA is duidelijk verouderd. Vraag ze hun standpunt te moderniseren.

Ze klinken wat gematigder, maar ik zie wel de volgende dooddoener:
kernenergie is niet volledig CO2-vrij
Voor zonnepanelen en windmolens wordt véél meer materiaal opgegraven en verscheept. Dit kost allemaal CO2. Het plaatsen van windmolens op zee kost ook erg veel CO2.

Daarnaast wordt Thorium nu al in grote hoeveelheden opgegraven bij het mijnen naar zeldzame aardmetalen. Omdat er geen markt voor is, wordt de Thorium teruggestopt. De marginale CO2-kosten voor de mijnwerkzaamheden zullen niet stijgen als we de Thorium niet langer terugstoppen.

Democraten '66
D66 houdt van innovatie, zoals:
Het op grote schaal opslaan van elektriciteit is bijvoorbeeld van groot belang om onze elektriciteitsnetten stabiel te houden in de toekomst.
Dit is dus precies zo'n onrealistische en dure CNN-effect-oplossing waar Bjorn Lomborg van het Hoover Institution het over heeft. Letterlijk dat voorbeeld.
Om te beginnen willen we veel meer geld investeren in innovatie. We moeten inzetten op alle fasen van innovatie, niet alleen de onderzoeksfase, maar ook het naar de markt brengen van nieuwe technieken.
Kijk! Dat willen we horen. Vraag ze om te durven onderschrijven dat Thorium misschien wel dé belangrijkste innovatie is, en te strijden voor volledige en realistische financiering alle gerelateerde projecten, bijvoorbeeld die van de NRG.

Partij voor de Dieren
Vraag ze of ze hun verouderde standpunt over kernenergie willen herzien.

Ze zeggen bijvoorbeeld dat kernenergie vervuilende energie geeft en dat we moeten inzetten op (oa) zonnepanelen.

Maar even los van de gigantische verschillen tussen plutonium en uranium enerzijds en thorium anderzijds, het lijkt erop dat per KwH zonnepanelen 60 keer meer giftig afval in de vorm van zware metalen en carcinogenen geeft dan kernenergie. In Japan, waar veel zonne-energie wordt opgewekt, wordt slechts een fractie gerecycled. Het zou 19 jaar kosten om het afval van 1 jaar zonne-energie te recyclen.

In China en India komen de panelen van de rest van de wereld op de afvalbelt waar ze door locals vaak verbrand worden. Komen deze giftige stoffen alsnog in de lucht. Daarmee zijn zonnepanelen ook een beetje een vorm van greenwashing. Geen giftige uitstoot "bij ons" (maar ergens anders).

In Europa wordt afval zoveel mogelijk verwerkt, vooral in Nederland, maar we kennen allemaal de documentaire Beerput Nederland waarin we zien dat chemische verwerkingsbedrijven gewoon om de 4 jaar als de voorraden vol zitten geheel willekeurig onverklaarbaar volledig afbranden en vervolgens een doorstart maken. PvdD kent deze zeker, omdat ze er een debat over heeft aangevraagd.

Christen-Democratisch Appèl
Het CDA durft het woord kernenergie niet te noemen in haar standpunt, maar in 2008 wilde het CDA nog een nuchtere en op feiten gebaseerde discussie over kernenergie, zonder taboes.

Vraag ze om lef te tonen en Thorium actiever aan te kaarten in de politiek, ten einde het wetenschappelijk onderzoek te financieren op een niveau waarmee het ook daadwerkelijk ergens toe kan leiden.

Socialistische Partij
De socialistische partij doet in ieder geval geen dramatische uitspraken maar zegt gewoon zonder argumenten: We bouwen geen nieuwe kerncentrales. Ze zijn voor verduurzaming, dus vraag ze om zich eens te verdiepen in Thorium om tot een genuanceerder en realistisch standpunt te komen.

ChristenUnie
Ook de Christenunie heeft een verouderde kijk op zaken.
De ChristenUnie is tegen nieuwe kerncentrales, vanwege risico’s voor de veiligheid en vanwege het afvalprobleem.
Beide argumenten zijn niet meer van deze tijd. Met Thorium kan je afval opruimen (en zoet water creëren voor de zuidelijke voornamelijk Christelijke helft van Afrika, waar ze met ernstige droogte kampen). Vraag ze om hun standpunt te vernieuwen.

Ik weet niet of het juist wel of niet helpt, maar Thorium is misschien wel de God-given game changing element waar de CU naar op zoek is. De naam is perfect gekozen. Thorium is vernoemd naar Thor, de enorm krachtige God van de donder.Het ontbreekt alle partijen aan kennis. "Een magnetron is kankerverwekkend." We zijn nog net niet van het politieke niveau "anti-vaxxers hebben gelijk", zoals in Italië. Maar wat niet is kan nog komen. Check deze korte FAQ met Kirk Sorensen, en met name "vraag" 3.Bij kernsplijting ontstaan 2 of 3 neutronen. Wees geen grafiet. Geef deze informatie door aan 2 of 3 personen.


Zie ook:Zie ook: